background branding

Sommige scholen verplichten nog steeds de ouderbijdrage, terwijl dit niet hoeft

23maartschoolreisje.jpg

Scholen mogen ouders niet verplichten de ouderbijdrage te betalen, maar sommige scholen doen dat nog steeds. Dit is wettelijk verboden en wordt gecontroleerd door de inspectie. 

De gewijzigde wet wordt nog niet door alle basis- en middelbare scholen nauwkeurig gevolgd, blijkt uit een onderzoek van Leergeld Nederland. Vijftien procent van hun lokale stichtingen kent scholen die kinderen weghouden van activiteiten als hun ouderbijdrage nog niet is betaald. 

Nu mogen leerlingen altijd deelnemen, ongeacht of de ouderbijdrage is betaald

De wet ging afgelopen augustus in en nu moeten scholen aan alle leerlingen vragen om deel te nemen aan extra activiteiten. Hiervoor maakt het niet uit of de ouderbijdrage is betaald. Scholen hebben een ouderbijdrage nodig, omdat bijvoorbeeld excursies of buitenlandse reizen niet door de overheid worden betaald. 

Voor augustus 2021 mochten scholen kinderen nog uitsluiten van activiteiten als de bijdrage niet was betaald en dan werd bijvoorbeeld een kosteloos alternatief op school aangeboden. Dit leidde tot ‘schrijnende situaties’ en daarom werd de wet veranderd. De bijdrage mag nog steeds betaald worden, maar de kinderen mogen nooit buitengesloten worden. 

De stichtingen van Leergeld krijgen nog steeds aanmaningen van scholen binnen

Leergeld meldt dat hun stichtingen nog met enige regelmaat aanmaningen van scholen binnen krijgen die kinderen uit willen sluiten als er niet betaald wordt. Het is wel een minderheid. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat scholen bang zijn dat activiteiten niet meer door kunnen gaan door de wetswijziging. Ouders zijn nu niet meer verplicht ouderbijdrage te betalen en de overheid heeft geen extra geld beschikbaar gesteld. Zowel de VO-raad als Leergeld denken dat het aantal activiteiten minder kan worden, zeker in wijken met een lagere sociaal-economische positie. 

Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld, vindt het goed dat scholen beter gaan nadenken over waar de activiteiten zullen plaatsvinden. 'Maar het zou enorm zonde zijn als scholen met veel kinderen van onze doelgroep het jaarlijkse uitje naar het museum niet meer kunnen organiseren, omdat geld ervoor ontbreekt.'


Bron: NRC