Staat de verzekeraar boven alles?

De woekerpolisaffaire is het bewijs dat verzekeraars denken dat ze zich alles kunnen permitteren. Eerst houden ze ongeoorloofd veel kosten in via complexe trucjes en vervolgens betalen ze een schamele compensatie voor de geleden schade.

Nu negeert staatsverzekeraar a.s.r. de duidelijke wens van grootaandeelhouder minister Dijsselbloem. Hij wil dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Maar a.s.r. betaalt in schikkingen wel tot tien keer meer compensatie dan de reguliere regeling.

De Consumentenbond zal verzekeringsmaatschappij a.s.r. voor de rechter dagen. Zo wil de bond een gelijke behandeling afdwingen van alle houders van een De Waerdye polis. Nu krijgen sommige gedupeerden veel meer uitgekeerd dan anderen: ze hebben na juridische stappen een gunstige schikking bereikt.

Mensen met een woekerpolis hebben vaak niets of heel weinig compensatie ontvangen. Juridische stappen ondernemen loont, want veel mensen die dat gedaan hebben krijgen tot wel tien keer meer compensatie.

Zo ook bij a.s.r. Een anonieme polishouder kreeg via de gewone compensatieregeling 2.270 euro uitgekeerd, na juridische stappen werd dat opeens 32.000 euro. Een verschil van 29.730 euro.

Gelijke gevallen gelijk behandelen

De Consumentenbond vindt dat oneerlijk en ook minister Dijsselbloem van Financiën wil dat mensen met dezelfde polis op dezelfde wijze worden gecompenseerd. Gelijke gevallen, gelijk behandelen dus.

Dat blijkt uit een briefwisseling tussen de Consumentenbond en de minister van Financiën. Hierin schrijft de minister dat er sprake moet zijn van een gelijke behandeling. Ook hamert hij op openheid over de geheime schikkingen.

Staatsverzekeraar

De Consumentenbond is blij met dat standpunt van de minister, maar vindt ook dat hij meer kan doen om te zorgen dat de verzekeraars dit inderdaad gaan doen. Zeker bij a.s.r. dat nog in staatshanden is.

Eigenlijk is de verzekeraar dus van ons allemaal en is de minister de grootaandeelhouder. De Consumentenbond vindt het onbegrijpelijk dat de verzekeraar de duidelijke wens van de minister zomaar kan negeren en dringt er dus bij de minister op aan om in te grijpen.

Dijsselbloem schrijft echter dat niet te kunnen doen, omdat de grootaandeelhouder zich niet met de interne bedrijfsvoering mag bemoeien en de wijze van compenseren een interne aangelegenheid is.

Maar a.s.r. lijkt geen meter te bewegen. De verzekeringsmaatschappij zegt graag met polishouders in gesprek te gaan, maar komt niet uit zichzelf met een betere compensatieregeling.

Maakt de minister zich er gemakkelijk vanaf door te zeggen dat hij zich er niet mee mag bemoeien? Is het echt zo dat een verzekeraar de wens van de minister, die ook nog aandeelhouder is, zomaar kan negeren?

Meld een geheime schikking

Mensen die een geheime schikking hebben gesloten met hun verzekeraar zijn vrij om deze openbaar te maken. Ook als er eerder juridische belemmeringen waren om de inhoud van de schikking bekend te maken. Verzekeraars hebben al toegezegd de mensen daar niet aan te houden.

Het melden van een schikking kan namelijk heel nuttig zijn voor andere gedupeerden. Het is namelijk niet ondenkbaar dat er tegen meerdere verzekeringsmaatschappijen stappen worden ondernomen.Klik hier om je schikking te melden.

Forumreacties

6
  • Door Radar

De woekerpolisaffaire is het bewijs dat verzekeraars denken dat ze zich alles kunnen permitteren. Eerst houden ze ongeoorloofd veel kosten in via complexe trucjes en vervolgens betalen ze een schamele compensatie voor de geleden schade. Nu negeert staatsverzekeraar a.s.r. de duidelijke wens van grootaandeelhouder minister Dijsselbloem. Hij wil dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Maar a.s.r. betaalt in schikkingen met klanten wel tot 10 keer meer compensatie dan de reguliere regeling. De Consumentenbond laat het er niet bij zitten en Radar peilt de mening van Kamerleden over deze lakse houding van de verzekeraar. Maandag 12 december 2016 in Radar, 20:30 uur bij AVROTROS op NPO 1 Lees meer: http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/12-12-2016/staat-de-verzekeraar-boven-alles/

  • Door chrisd1

De stelling in de naam van dit topic wordt natuurlijk breed ondersteund door hetgeen b.v. allemaal te lezen valt in Rechtsbijstandsverzekering nav de uitzending van Radar van 5 dec jl. Een toevoeging: Mijn echtgenote is enkele jaren geleden ernstig ten val gekomen met haar fiets door niet voorrang verlenen door een mede-weggebruikster. Waarop ik mijn rbv inschakelde. Omdat echtgenote toen bedlegerig was, beloofde 'expert' , van een van de verzekeraars, die niet wilden verschijnen in bovengenoemde uitzending uit zichzelf meteen bij ons op bezoek te komen. Kortom: we hebben hem middels een informatieformulier volledig geinformeerd, spelen nu dus, achteraf gezien, mee met onze kaarten open op tafel en hebben 'expert' nog steeds niet gezien. Inmiddels heb ik o.m. op dit forum wel het eea opgestoken, maar viel destijds nog betr de gang van zaken van de ene verbazing in de andere en heb toen (op een ander forum) een topic gestart: http://rijdenderechter.kro-ncrv.nl/forum/conflict-verzekeraar/rechtsbijstandsverzekeraar-niet-in-persoon-wat-zijn-de-regelsjurispundentie-hierover. Met meteen in de eerste reaktie een goed advies. Dat is echter, om welke reden dan ook, zonder zelfs maar bericht aan mij/topicstarter, verwijderd. Dat die (eerste) reaktie er was, is te zien aan een verwijzing daarnaar in de nu volgende post in het topic, die bij het schrappen mogelijk over het hoofd is gezien. Voor een ongecensureerde versie van dit topic; zie: https://www.dropbox.com/s/bopokht6s9ambbr/NietInPersoon.pdf?dl=0

  • Door kweenie

Maar a.s.r. betaalt in schikkingen met klanten wel tot 10 keer meer compensatie dan de reguliere regeling. De Consumentenbond laat het er niet bij zitten en Radar peilt de mening van Kamerleden over deze lakse houding van de verzekeraar
Lees ik het nu goed dat de Consumentenbond protesteert tegen een te hoge vergoeding? Tja, dan moet asr die vergoeding maar weer flink verlagen. Dan is iedereen tevreden...