'Tekort aan tandartsen dreigt'

Als er niet meer tandartsen worden opgeleid, ontstaat er in de nabije toekomst een tekort. Patiënten zullen dan verder moeten reizen en krijgen vaker te maken met buitenlandse tandartsen.

Dat heeft de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) donderdag gezegd.

De ANT roept minister Schippers van Volksgezondheid op om een recent advies van het Capaciteitsorgaan op te volgen om het aantal opleidingsplekken structureel te verhogen.

Volgens de tandartsenorganisatie gaat de komende 10 jaar 40 procent van de tandartsen met pensioen en neemt de vraag naar mondzorg flink toe door vergrijzing van de samenleving.

Het Capaciteitsorgaan constateerde in het advies aan de minister dat steeds meer buitenlandse tandartsen zich in Nederland vestigen, met name uit landen rond de Middellandse Zee en uit Oost-Europa. Een deel van hen werkt hier tijdelijk.

Volgens het ANT werken buitenlandse tandartsen vaak niet op een manier die in Nederland gebruikelijk is. Ook zet de tandartsenorganisatie vraagtekens bij de kwaliteit van deze tandartsen.

De grootste brancheorganisatie voor tandartsen, de NMT, steunde eerdere deze week al het advies van het Capaciteitsorgaan om meer tandartsen op te leiden. 'Een toename van in Nederland opgeleide tandartsen kan beter wisselingen opvangen in het aantal buitenlandse tandartsen dat in Nederland komt werken of Nederland weer verlaat. Hierdoor zal het totale aantal tandartsen goed afgestemd blijven op de tandheelkundige vraag.'

Bron: ANP