background branding

'Toegankelijkheid betaaldiensten afgenomen voor kwetsbare groepen'

23072021 oma.jpg

De toegankelijkheid van betaaldiensten is afgenomen voor kwetsbare groepen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ouderen, gehandicapten en mensen die meer moeite hebben in de digitale wereld. De afnemende toegankelijkheid lijkt volgens DNB samen te hangen met het steeds meer aanbieden van bankdiensten online en in apps en het sluiten van bankfilialen.

De centrale bank voerde de zogeheten bereikbaarheidsmonitor uit in opdracht van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Daarin werken maatschappelijke organisaties zoals ouderenorganisaties en de Consumentenbond, maar ook Betaalvereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken en belangenverenigingen als Detailhandel Nederland en MKB-Nederland samen.

Tevredenheidscijfers

De gemiddelde consument gaf dit jaar een 7,7 voor de bereikbaarheid van bankzaken, iets hoger dan de 7,6 van vijf jaar geleden. Toen gaven kwetsbare groepen een 7,5, maar hun oordeel is gezakt naar een 7,1. Bij sommige van de kwetsbare groepen is het tevredenheidscijfer zelfs een 6,5. Sinds het toegankelijkheidsonderzoek werd gehouden werden er nooit eerder cijfers onder de 7 gegeven en dat baart het MOB zorgen.

Hulp

Die afnemende bereikbaarheid leidt ook tot minder zelfstandigheid. Bij sommige groepen zegt ongeveer de helft de bankzaken zonder hulp te kunnen regelen. Bij niet-kwetsbare mensen geeft 89 procent aan alles zelf te doen.

Reactie ouderenbond ANBO

Ouderenbond ANBO zegt in een reactie niet verbaasd te zijn over de uitkomsten van het onderzoek. 'Een generatie mensen van hoge leeftijd is niet opgegroeid in de digitale ontwikkelingen. Ook verlies je op hoge leeftijd bepaalde vaardigheden. Daardoor zal er altijd een groep senioren blijven die nog door een medewerker geholpen wil worden en contant wil blijven betalen', aldus de ouderenbond.

ANBO pleit ervoor dat banken eerst zorgen voor voldoende alternatieven, zoals servicepunten, voordat ze bankfilialen sluiten. Ook vindt de bond dat het mogelijk moet blijven om contant te betalen.

Actieplan

In mei van dit jaar heeft het MOB al een actieplan opgesteld om de negatieve trend te keren. Zo moeten kwetsbare groepen beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden die banken bieden om de toegankelijkheid te verbeteren. Ook moeten er bijvoorbeeld lokale servicepunten komen op plekken waar bankkantoren zijn verdwenen en moeten de behoeften van kwetsbare groepen in kaart worden gebracht en daar concrete oplossingen voor worden bedacht.

Bron: ANP, AD