Vaker lampen ingeleverd voor recycling

lampenrecyclen24042017.jpg

Nederlanders leverden vorig jaar 3887 ton lampen en verlichtingsarmaturen in voor recycling. Dat is ruim 8 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens de stichting LightRec is de toename onder meer te danken aan de uitbreiding van het inzamelnetwerk. Ook voorlichting binnen de bouw- en sloopsector en de opverende economie speelden een rol.

Wecycle

LightRec is een initiatief van producenten en importeurs van lichtbronnen met als doel het milieuverantwoord inzamelen en recyclen van verlichtingsapparatuur. Dat gebeurt via uitvoeringsorganisatie Wecycle.

1,8 miljoen kilo lampen

Momenteel is volgens de organisatie in vrijwel elke supermarkt of doe-het-zelfzaak een Wecycle-inzamelbak te vinden. In totaal zamelde LightRec via Wecycle 1,8 miljoen kilo lampen in, waaronder 1,3 miljoen kilo tl-buizen en 0,3 miljoen kilo spaarlampen. Naast lampen zamelde Wecycle 2,1 miljoen kilo armaturen in, zeker 11 procent meer dan vorig jaar.

Betere economische situatie

LightRec merkt op dat door de betere economische situatie er weer meer gebouwd wordt, wat tot gevolg heeft dat er meer oude verlichting vrijkomt bij de renovatie en sloop van gebouwen. Ook investeren steeds meer bedrijven in ledverlichting, waardoor oude lampen worden vervangen en vaak worden ingeleverd voor recycling.

De verkoopcijfers, waartegen de inzameling wordt afgezet, zijn nog niet bekend. LightRec streeft ernaar om in 2019 65 procent van de verlichting die op de markt wordt gezet, in te zamelen. Als de verkopen van verlichting stijgen, betekent dit ook dat het relatief meer lampen en armaturen moet inzamelen om aan de Europese doelstellingen te voldoen.

'Lever lampen in op de juiste plek'

'Wij roepen consumenten en professionals dan ook op om alle oude lampen en armaturen op de juiste plekken in te leveren', aldus bestuurder Gied van Hoorn van LightRec. Daar komt nog bij dat vanaf 2018 niet alleen lampen maar ook armaturen, die nu nog vaak op zolder of bij het grofvuil belanden, ingeleverd moeten worden.

Bron: ANP