CPB: 'We moeten plastic beter sorteren'

recyclen-plastic-heeft-nauwelijks-zin-.jpg

Het huidige systeem van inzamelen van plastic levert nauwelijks een winst op voor het milieu, blijkt uit een woensdag verschenen rapport van het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens de onderzoekers wordt het ingezamelde plastic verwerkt tot een nieuw basisproduct van 'matige kwaliteit dat beperkt bruikbaar is.' Dat leidt uiteindelijk tot het alsnog verbranden van het gescheiden afval.

Het planbureau pleit ervoor om het ingezamelde plastic beter te sorteren, waardoor de kwaliteit van de gerecyclede kunststof omhoog gaat. 'Dit leidt weliswaar tot hogere kosten, maar ook tot meer milieuwinst', aldus het CPB.

Beperkte bijdrage

De bijdrage van het recyclen van plastic aan de reductie van de CO2-uitstoot is volgens de onderzoekers beperkt. Het gaat om hooguit 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland. 'Er is ook geen directe relatie te leggen tussen het recyclen van kunststof en het terugdringen van zwerfafval en plastic in het oppervlaktewater; de zogeheten plasticsoep.'

Gister plaatste Radar een artikel over dat Nederland, volgens de ABN AMRO een voortrekkersrol kan vervullen in een 'circulaire economie', waarbij grondstoffen en producten zo veel mogelijk worden hergebruikt. Toch kunnen consumenten volgens de bank nog wel een prikkel gebruiken.

Update 09:24: Uitbreiding statiegeldsysteem

In Nederland bestaat restafval voor ongeveer 14 procent uit kunststof. Kunststof zwerfafval bestaat voor ruim 90 procent uit verpakkingen. Een van de oplossingen is volgens de onderzoekers uitbreiding van het statiegeldsysteem. 'Dat geeft gebruikers een prikkel om afval in te zamelen in plaats van weg te werpen'.

Update 13:47:Reactie Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen, dat de inzameling voor bedrijven regelt, stelt dat slechts 15 tot 20 procent van het ingezamelde plastic verbrand wordt. 'Het rapport van het CPB beoordeelt het effect van recycling ten onrechte vooral op CO2-uitstoot', aldus de organisatie. Het Afvalfonds is het wel eens met het planbureau dat er winst te behalen valt in het verder professionaliseren van het recyclen. 'Daardoor kunnen ingezamelde verpakkingen beter gesorteerd en gerecycled worden tot kwalitatief hoogwaardigere grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen.'

Bron: ANP

Meer over