ABN AMRO: 'Prikkel consument om te blijven recyclen'

recyclen-consument-190917.jpg

Nederland kan een voortrekkersrol vervullen in de wereld bij de zogenoemde 'circulaire economie', waarbij grondstoffen en producten zo veel mogelijk worden hergebruikt. Dat stelt ABN AMRO in een rapport over de circulaire economie. Toch kunnen consumenten volgens de bank nog wel een prikkel gebruiken.

De bank stelt dat Nederland veel troeven in handen heeft om wereldwijd het voortouw te nemen rond de circulaire economie, dankzij de kennis en kunde die in ons land aanwezig zijn. Deze kennis kan naar het buitenland worden geëxporteerd. Nederland is volgens ABN koploper op het gebied van afvalrecycling, met ruim 80 procent van het afval dat wordt gerecycled.

Volgens ABN is de circulaire economie goed voor nieuwe banen en wordt het imago van Nederland in het buitenland verbeterd. Daarnaast zijn er voordelen voor de volksgezondheid en wordt ons land minder afhankelijk van de import van grondstoffen. De overheid heeft de ambitie dat in Nederland in 2050 vrijwel geen primaire grondstoffen worden gebruikt en de economie volledig moet draaien op herbruikbare grondstoffen.

Gunstige omstandigheden voor circulaire economie

Om de transitie naar de circulaire economie echt een succes te maken, zijn volgens ABN nog wel meer stappen nodig. Zo moet de overheid zo gunstig mogelijke omstandigheden creëren voor de herbruikbaarheid van grondstoffen door onder meer wet- en regelgeving aan te passen. Daarnaast moeten alle relevante partijen in de circulaire economie nauw samenwerken in een goed georganiseerd netwerk. Banken spelen hierbij een belangrijke rol, aldus ABN.

Verder moeten ook consumenten meegaan in de circulaire economie. Zij moeten bewuster worden gemaakt van het herverbruik van grondstoffen en geprikkeld worden tot circulair gedrag, bijvoorbeeld in de vorm van statiegeld.

Bron: ANP / ABN AMRO