Veel minder vluchten op Schiphol: prijzen vliegtickets zullen de lucht in schieten

Schiphol285081889_l.jpg

Het aantal vluchten op Schiphol gaat flink verminderen. Waar er in voor de corona pandemie nog zo’n 500.000 vluchten per jaar via de Amsterdamse luchthaven gingen, wordt dat vanaf november 2023 beperkt tot maximaal 460.000. Een verschil dat ingrijpende gevolgen gaat hebben voor de consument, zo meldt het AD.

In de zomer van 2022 besloot minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers dat het maximum aantal vluchten op Schiphol zou verminderen van 500.000 tot 440.000 per jaar. Door Europese regels veranderde het plan, waardoor er vanaf november 2023 460.000 vluchten per jaar via Schiphol mogen gaan.

Prijzen van vliegtickets zullen stijgen

Door het basisprincipe van vraag en aanbod, zal de prijs van vliegtickets daardoor stijgen. ‘Minder vluchten en passagiers betekent voor Schiphol minder inkomsten uit havengelden, winkels, horeca en parkeren’, aldus luchtvaarteconoom Rogier Lieshout in het AD. ‘Dat betekent minder winst voor de luchthaven en hogere tarieven voor maatschappijen en passagiers.’

Aantal bestemmingen gaat mogelijk verminderen

Minister Harbers stelt dat de hoeveelheid bestemmingen niet onder de krimp zal leiden, maar daar is Lieshout het niet mee eens. ‘KLM is sterk afhankelijk van transferpassagiers die met ‘feedervluchten’ worden aan- en afgevoerd’, zegt Lieshout in de krant. ‘Ze hebben die passagiers nodig om zowel het intercontinentale netwerk als de Europese vluchten rendabel te houden. Dat is een delicate balans.’

Dat betekent dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij daar waarschijnlijk niet zal schrappen. ‘Als de KLM 8 procent van haar starts en landingen moet inleveren, handhaaft ze natuurlijk de vluchten die het meeste rendement opleveren. Dat zijn met name intercontinentale vluchten en bestemmingen met weinig concurrentie. Wat verdwijnt, zijn de vluchten naar Nice of andere vakantiebestemmingen.’ Oftewel: vooral de Nederlandse passagier zal hier de dupe van zijn.

Heeft krimp een positief effect op het milieu?

Of dit alles veel zal opleveren voor het milieu, is op korte termijn nog maar de vraag. Volgens de op duurzaamheid gerichte denktank CE Delft, gaan passagiers voornamelijk naar andere luchthavens. Luchtvaartmaatschappijen zullen daarnaast grotere vliegtuigen gaan inzetten, omdat ze minder starts en landingen mogen maken, deze zijn onderaan de streep belastender voor het milieu dan kleinere vliegtuigen.

Toch zullen er volgens de denktank ook reizigers voor een minder belastend vervoersalternatief kiezen, en sommigen zullen überhaupt afzien van de reis. Een opvallend gegeven uit het onderzoek is dat met lage CO2-prijzen de krimp van Schiphol zorgt voor meer uitstoot, maar met hoge CO2-prijzen, zoals opgenomen in het akkoord van Parijs, zorgt de krimp voor minder uitstoot. Het CE stelt daarom dat ‘de conclusie getrokken kan worden dat het verder inperken van de groei van Schiphol een efficiënte Nederlandse maatregel is die past in de huidige klimaatdoelen.’

Bronnen: AD, CE Delft, Rijksoverheid