Veel ouderen niet op de hoogte van hun recht op zorgtoeslag: hoe kom je daarachter?

rollator.jpg

Lang niet alle ouderen weten dat de inkomensgrens voor zorgtoeslag flink is verhoogd, zo blijkt uit een peiling van ouderenorganisatie ANBO. Veel mensen zijn daardoor niet op de hoogte dat ze recht kunnen hebben op een toeslag. In andere woorden: mensen laten mogelijk onnodig geld liggen.

De bruto inkomensgrens voor de zorgtoeslag is sinds januari verhoogd van bijna €32.000 naar ruim €38.000. Voor mensen met een toeslagpartner (meestal de persoon waarmee iemand samenwoont of getrouwd is) is het brutobedrag van bijna €41.000 naar ruim €48.000 gegaan. Dat betekent dat veel meer mensen nu recht hebben op zorgtoeslag. Volgens een peiling van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), die door ongeveer 5400 mensen van 65 jaar en ouder is ingevuld, is 34% van de ondervraagden hier niet van op de hoogte

ANBO wil dat toeslagen automatisch worden uitbetaald

In een persbericht pleit de bond voor een systeemverandering. De ANBO wil dat inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen, automatisch worden uitbetaald aan mensen die er recht op hebben. ‘Als mensen zelf het initiatief moeten nemen, krijgt lang niet iedereen waar hij of zij recht op heeft’, aldus ANBO-directeur Anneke Sipkens.

14 procent van ondervraagden vraagt geen toeslag aan

Uit de peiling komt verder naar voren dat vier op de tien senioren al een toeslag krijgen. Het gaat dan voornamelijk om zorg- en huurtoeslag. 

Van de mensen die géén toeslag krijgen, zegt de overgrote meerderheid dat hun inkomen te hoog is voor een toeslag. Toch is er nog zo’n 14 procent die nooit de moeite heeft genomen om een toeslag aan te vragen of die zegt bang te zijn achteraf te moeten terugbetalen.

Checken loont de moeite

‘Juist in deze tijd van prijsstijgingen en een hoge inflatie vindt de bond het van groot belang dat ouderen geen geld laten liggen’, zegt Sipkens. Voor iedereen met een middeninkomen loont het de moeite om te checken of er mogelijk recht is op de toeslag. 

Toeslag kan je honderden euro’s schelen

Via de ANBO-site kan er sinds kort een zorgtoeslag-check worden gedaan, zodat ouderen kunnen controleren of ze ergens geld laten liggen. Hoeveel zorgtoeslag je kunt krijgen, hangt af van je bruto-inkomen. Radar meldde eerder al dat dit in 2023 uit kan komen op ruim negenhonderd euro per maand.

Bij het aanvragen van toeslagen moet je overigens uitkijken voor intermediairs. Zij vragen geld voor de aanvraag, terwijl dat eigenlijk gratis is. Radar maakte in december een artikel (met video) waarin uitgelegd werd wat zogenaamde intermediairs doen en hoe je ze moet vermijden.

Bron: ANBO