Veel zieken in laatste deel van het jaar: verzuimpercentage hoger dan voor corona

Man ziek op bed154795654_m.jpg

Werknemers missen in het laatste kwartaal van het jaar meer dagen omdat zij door griep en corona niet kunnen werken. Ook psychisch verzuim blijft omdat mensen steeds meer werkdruk ervaren, stellen arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Door de krappe arbeidsmarkt is die werkdruk al hoog, maar die wordt erger als collega's met ziekte wegvallen.

Volgens de twee arbodiensten, die gezamenlijk zo'n 63.000 werkgevers als klant hebben en daardoor gegevens hebben over zo'n miljoen werknemers, groeide psychisch verzuim in 2022 opvallend. Het algehele verzuimpercentage is 4,8 procent, wat hoger is dan voor de coronapandemie. In 2019 was het verzuimpercentage bijvoorbeeld nog 4,5 procent.

Corona en griep

Gedurende het jaar waren er grote verschillen te zien. In het begin van het jaar was er nog een coronagolf, maar keerde ook griep weer terug. Dat beeld kantelde in april maar in de zomer was er een nieuwe coronagolf. Daarnaast lag het langdurig verzuim door psychische klachten 10 procent hoger dan voor corona.

Psychische klachten

Corona en griep blijven ook in 2023 zichtbaar, verwachten de arbodiensten. Vooral het voorkomen van psychisch verzuim heeft echter de aandacht, juist nu de arbeidsmarkt krap blijft. 'Psychische klachten zorgen ervoor dat steeds meer mensen uitvallen, terwijl dit in veel gevallen met de juiste en tijdige hulp kan worden voorkomen', zegt medisch directeur Redmer van Wijngaarden van ArboNed. Volgens hem is het belangrijk dat werkgevers en werknemers samen zorgen voor een goede balans tussen werk en privé.

Bron: ANP