background branding

Veiliger en gemakkelijker online met de overheid

computer780.jpg

Bedrijven en burgers moeten uiterlijk volgend jaar al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Dat wil het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het moet ook nog eens veiliger en gemakkelijker worden.

Het departement bindt ook verder de strijd aan met bepaalde inkomens: 'Geld dat we samen verdienen, geven we immers liever uit aan wat we belangrijk vinden: herstel van werkgelegenheid, zorg en onderwijs. Niet aan te hoge salarissen van bestuurders in de zorg, het onderwijs, bij corporaties en de omroep.'

Hoge inkomens

De inkomens van de topfunctionarissen in deze sectoren werden al aan banden gelegd: sinds 2015 verdienen topfunctionarissen bij de overheid in principe niet meer dan een ministerssalaris. Maar het kabinet wil grenzen aan de salarissen van alle werknemers in de publieke en semipublieke sector. Anders kan iemand die geen topfunctionaris heet, toch nog een torenhoog loon incasseren.

AIVD

Het ministerie wil volgend jaar echt vaart maken met de modernisering van de bevoegdheden van de inlichtingendienst AIVD, al moet dat gebeuren met goede waarborgen voor de privacy. De AIVD moet meer mogelijkheden krijgen om dubieuze zaken via telefonie en internet te achterhalen. Voor de uitvoering van de voorgenomen modernisering van de wet op de inlichtingendiensten is 20 miljoen euro uitgetrokken.

Binnenlandse Zaken wil zich volgend jaar ook buigen over de vergoedingen aan raadsleden, met name die in kleinere gemeenten. Die hebben vaak evenveel werk als hun collega's in grote gemeenten, maar krijgen er minder voor.

Bron: ANP