'Verzekeraar moet kunnen bewijzen dat polisblad is gedeeld met klant'

06122021Polisblad.jpg

Een verzekeraar moet ervoor zorgen dat consumenten een polisblad krijgen wanneer ze een verzekering afsluiten. Kan een verzekeraar dat niet aantonen, 'dan dient de verzekeraar eventuele financiële schade als gevolg hiervan alsnog te vergoeden'. Dat heeft Klachteninstituut Kifid bepaald.

Verzekeraars zijn wettelijk verplicht om een polisblad te versturen en moeten achteraf aan kunnen tonen dat dit is gebeurd. Kifid bepaalde in een klachtzaak dat een consument recht heeft op de gedeeltelijke uitkering van een ongevallenverzekering. De consument had sinds 1999 een ING-Ongevallenverzekering. Hij viel van de trap en kwam terecht op zijn schouders. Daar hield hij blijvende invaliditeit aan over in beide armen. De consument claimde daarom recht te hebben op een uitkering van de ongevallenverzekering.

Nationale-Nederlanden weigerde de claim

Verzekeraar Nationale-Nederlanden weigerde de claim, omdat de verzekering alleen dekking biedt voor 'overlijden als gevolg van een ongeval'. Dat stond in het polisblad van 2018. De consument heeft niet kunnen aantonen dat hij in 1999 een verzekering is aangegaan die blijvende invaliditeit dekt, aldus Kifid.

Hij zegt nooit een polisblad te hebben ontvangen. Daarin staan onder meer de voorwaarden. De Geschillencommissie vindt het aannemelijk dat de consument alsnog zou hebben gekozen voor dekking voor 'blijvende invaliditeit' wanneer hij destijds wel een polisblad had ontvangen.

Verzekeringsnemer heeft ook een eigen verantwoordelijkheid

Kifid heeft bepaald dat de verzekeraar de helft van de dekking moet uitkeren wanneer blijkt dat er sprake is van schade. Die heeft namelijk niet kunnen aantonen een polisblad te hebben verstuurd, wat wettelijk verplicht is. De consument krijgt de andere helft van de uitkering niet omdat hij het polisblad in al die jaren nooit heeft opgevraagd. Een verzekeringnemer heeft dus ook een eigen verantwoordelijkheid.

Bron: ANP