background branding

Vloggers mogen niet meer betaald worden voor aanprijzen product

11112020 vloggers.jpg

Bekende vloggers mogen niet meer betaald worden voor 'overmatige aandacht' aan een product. Dat meldt het FD. Het Commissariaat voor de Media heeft dit bevestigd aan de krant.

'Overmatige aandacht'

De nieuwe regels houden in dat een bekende vlogger bijvoorbeeld wel een bepaald product in zijn of haar vlog mag laten zien of een voedingsmiddel van een bepaald merk mag eten tegen betaling. Maar de persoon mag niet langer meerdere keren zeggen hoe lekker hij/zij het vindt. Grote bedrijven betalen doorgaans tienduizenden euro's voor een aanprijzing van hun product.

Beïnvloeding kinderen

Bestaande, vrijblijvende regels worden vaak genegeerd, waardoor met name kinderen onbewust worden beïnvloed. De letterlijke aanbeveling van een product blijkt een grote invloed te hebben op het koopgedrag van kinderen. Dit blijkt uit een enquête die door het overheidsplatform 'Wijzer in Geldzaken' is gepubliceerd. In vlogs voor kinderen jonger dan twaalf jaar mogen zodoende helemaal geen gesponsorde producten meer worden voorkomen. Radar besteedde eerder al aandacht aan kindermarketing in vlogs. Je kunt de uitzending hier terugkijken:

Kindermarketing in vlogs van bekende YouTubers

Reclame móét worden vermeld

Als een product in beeld komt, zonder aanprijzing, moet de vlogger dit aan het begin en het einde van de video melden. Veel vloggers doen dit nu nog niet. De bestaande regels omtrent sluikreclame zijn namelijk vrijblijvend.

Boetes

Het Commissariaat voor de Media is voornemens om boetes op de leggen. De hoogte van deze boetes is nog niet bekend. Het is ook nog niet zeker per wanneer de nieuwe regels ingaan. Er zal eerst op Europees niveau worden besloten wie onder de regels vallen, die per 1 november zijn gebaseerd op de gewijzigde Mediawet. Deze regels gelden overigens niet voor berichten op sociale media, zoals Instagram.

Bron: FD