Voorlopig geen ruimte voor cash vergoeding leenstelselgedupeerden

Collegezaal_08112019.jpg

Studenten die van studiebeurs noch leenstelsel hebben geprofiteerd, mogen nog niet hopen op een financiële vergoeding. Een flink deel van de Kamer zou dat graag zien, maar het kabinet ziet daarvoor voorlopig geen ruimte.

Studenten kregen de afgelopen vier jaar al geen basisbeurs meer, maar profiteerden ook nog niet van het extra geld voor hoger onderwijs dat het nieuwe leenstelsel opbracht. Als goedmaker krijgen ze na hun afstuderen een tegoedbon van 2000 euro waarmee ze zich verder kunnen bijscholen. Maar veel recent afgestudeerden gebruiken dat geld niet, omdat extra scholing niet het eerste is waar ze op zitten te wachten.

Onder meer regeringspartij CDA, GroenLinks en SP willen dat ze de voucher voor bijscholing kunnen laten uitbetalen of kunnen laten afboeken op hun studieschuld. Maar daarvoor heeft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven geen geld, vreest ze. Het kabinet heeft ingeboekt dat lang niet alle studenten hun tegoedbon verzilveren. De kans is groot dat ze dat wel doen als ze die kunnen laten uitbetalen. Daarvoor ontbreekt het geld.

'Geef studenten langer de tijd om voucher aan te spreken'

De voucher wordt waarschijnlijk evenmin langer geldig. De SP stelde voor om studenten dan langer de tijd te geven om het opleidingspotje aan te spreken. Nu moeten ze de voucher tussen vijf en tien jaar na hun diploma aanspreken, terwijl ze die later of juist eerder in hun leven beter kunnen gebruiken. Dat wekt haast de indruk dat het kabinet liever niet ziet dat studenten aanspraak maken op de tegemoetkoming, klaagt SP'er Frank Futselaar.

Maar het oprekken van de termijn is boekhoudkundig erg ingewikkeld, zegt de minister. Daardoor vallen er misschien gaten in de begroting en komt ze voor andere zaken geld tekort. Ze belooft wel na te gaan wat er mogelijk is om de voucher aantrekkelijker te maken.

Bron: ANP