Waarom staat de muziek bij evenementen zó hard dat je oordopjes moet dragen?

22-03-16-oordopjes-geluidsnorm-volume-decibel-evenement-concert-gehoorschade.jpg

Het maximumvolume van Nederlandse concerten en festivals is alleen veilig als je oordopjes draagt. Toen de branchevereniging voor evenementen een maximale geluidsnorm van 103 decibel afsprak met het ministerie van Volksgezondheid en andere partijen, gingen zij ervan uit dat bezoekers hun eigen oren zouden beschermen. Is die geluidsnorm dan wel verstandig? 

Op de festivals en concerten die eindelijk weer doorgang vinden, wordt de volumeknop bediend alsof de bezoeker oordoppen in heeft. Het maximumvolume is in een convenant vastgelegd op 103 dB (gemiddeld gemeten in vijftien minuten), omdat een volume van 88 dB veilig is - en met oordopjes die 15 dB dempen kom je aan die waarde. 

Alsof je de lampen heel fel zet, zodat iedereen een zonnebril op moet om niet blind te worden.
Louise Straatman (UMC Utrecht)

Geluidsniveau is ‘van de zotten’, zegt KNO-arts

KNO-arts Louise Straatman (UMC Utrecht) noemt het ‘ernstig’ dat de muziek zo hard staat. Ze heeft regelmatig te maken met patiënten die door hard geluid lijden aan permanent oorsuizen. (Hier vind je tips om tinnitus en gehoorschade door harde muziek te voorkomen.)  ‘Ik snap natuurlijk wel de tegenargumenten,’ zegt ze. ‘Je voelt het minder goed en als de muziek te zacht staat gaan mensen praten in plaats van dansen. Maar ik vind het eigenlijk van de zotten dat je de muziek zo hard zet dat iedereen oordoppen in moet doen. Alsof je de lampen heel fel zet, zodat iedereen een zonnebril op moet om niet blind te worden.’ 

Willen bezoekers zelf zo’n hoog volume?

Precies de tegenargumenten die Straatman opnoemt, worden aangedragen door Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM), een van de organisaties die de geluidsnorm heeft bepaald. Volgens hem gaan mensen pas dansen vanaf een ‘kritieke grens’ van ongeveer 95 dB, daaronder praten ze. En bezoekers zouden ook een hoog volume wíllen. ‘Mensen willen het geluid voelen.’

Valt te bewijzen dat bezoekers inderdaad zulk hard geluid verlangen? Westermann baseert zich op praktijkervaring en kan geen enquête of onderzoek noemen. Hij geeft wel aan dat VeiligheidNL nu onderzoekt hoe het geluidsniveau de ervaring van bezoekers kleurt. 

Waarom geen veilig geluid voor mensen zonder gehoorbescherming?

Westermann zei ooit over de geluidsnorm: ‘Met de doppen is het veilig, zonder die doppen is het niet veilig. We kiezen ervoor het veilig te maken voor de mensen die dat willen.’ Dat roept de vraag op waarom de VVEM evenementen niet veilig maakt voor iedereen? ‘Omdat je dan het geluid uitzet en het concert niet doorgaat,’ antwoordt Westermann. ‘Het is veiliger om nooit iets te organiseren en dat niemand ooit muziek luistert. Maar we leven in een wereld waarin mensen dat willen en dan gaan we het zo veilig mogelijk doen.’

WHO stelt een nieuwe decibelgrens

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voerde recent een nieuwe richtlijn in over veilige geluidswaardes. De organisatie adviseert een maximum van 100 dB gemiddeld per kwartier. De VVEM wil niet toezeggen dat ze deze richtlijn gaat volgen, maar zegt hem wel te gaan bestuderen om te zien ‘hoe we daar de komende jaren mee omgaan’. Wellicht wordt het volume op festivals en concerten in de toekomst dus iets oorbaarder.