Waarschuwing RIVM: 'Stook geen hout in Midden- en Zuid-Nederland'

24012022Stoken.jpg

Inwoners van de zuidelijke helft van Nederland kunnen beter even geen hout stoken, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Doordat er weinig wind staat en de onderste luchtlaag relatief dun is, blijft de rook hangen. Vooral ouderen, kinderen en mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten kunnen daar last van hebben. 'Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook', aldus het RIVM.

Het zogeheten stookalert geldt voor Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De verwachting is dat de weersomstandigheden ook dinsdag nog ongunstig blijven om de open haard of kachel te stoken.

Gezondheidsklachten

Gezondheidsklachten kunnen ontstaan doordat houtrook allerlei schadelijke stoffen bevat, van fijnstof en koolmonoxide tot benzeen en zogenoemde paks, die kankerverwekkend kunnen zijn.

'Houd rekening met elkaar in deze tijd'

Te meer omdat mensen nu veel thuis zijn, roept het RIVM iedereen op het advies op te volgen. 'Houd rekening met elkaar in deze tijd.'

Voor Limburg gold zondag al een stookalert.

Bron: ANP