Waarschuwing voor huidkankermedicijn

medicijnen23.jpg

Huidkankerpatiënten die het middel cobimetinib ofwel Cotellic gebruiken, hebben een grotere kans op ernstige bloedingen in de hersenen en het maagdarmstelsel. Ook lopen ze risico op onder meer snelle afbraak van spiercellen.

Daarvoor waarschuwt Bijwerkingencentrum Lareb, hoewel ernstige bloedingen nog niet zijn gemeld. Cobimetinib wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen gebruikt in combinatie met het medicijn vemurafenib, bij uitgezaaide huidkanker of niet te opereren huidkanker.

Wanneer is het verstandig om maatregelen te nemen?

Gebruikers doen er erg verstandig aan uit te zoeken hoe ze signalen van ernstige bloedingen of snelle afbraak van spieren kunnen herkennen. Bij ongewone bloedingen, hoofdpijn, duizeligheid, zwakheid, bloed in de ontlasting of het speeksel kunnen ze maar beter direct de dokter raadplegen. Dat moeten ze zeker ook doen bij spierpijn, spierspasmen, spierzwakte en donkere of roodgekleurde urine.

Artsen wordt aangeraden extra alert te zijn op het middel en op de patiënten die het moeten gebruiken. Ze moeten het gebruik ook goed met de doelgroep doorspreken.

Bron: ANP