background branding

'Wanhoop door nieuwe strenge regels bijstand'

De helft van de medewerkers van sociale diensten kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden tot wanhoop gedreven worden door de nieuwe, strengere bijstandsregels. Dit blijkt uit een onderzoek dat het KRO-NCRV-onderzoeksprogramma De Monitor heeft gedaan in samenwerking met het blad Binnenlands Bestuur.

De nieuwe regels voorzien onder meer in strengere strafkortingen bij overtredingen van de regels. Ook worden de eisen bij sollicitaties aangescherpt, wat betreft 'nette' kleding en langere reistijden naar het werk die geaccepteerd moeten worden. Vooral kwetsbare personen, zoals mensen met psychiatrische problemen, worden hier de dupe van, aldus de repondenten.

'Psychiatrische problemen verergeren'

Volgens driekwart van de 473 ondervraagde medewerkers verergeren psychiatrische problemen doordat mensen vastlopen in bijstandsregels. Bijna twee derde van de medewerkers houdt rekening met meer agressieve klanten bij de sociale dienst.

Divosa, de koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland, wil dat de politiek medewerkers van sociale diensten het vertrouwen geeft om vaker zelfstandig een afweging te maken.

Bron: ANP