background branding

'Bijstandsfraude loont'

geldstapel800.jpg

Grootschalige bijstandsfraude is een winstgevende propositie. Dat zegt voorzitter van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) Irma Heintzberger donderdag in Trouw.

Volgens haar richten gemeenten zich bij de bestrijding van bijstandsfraude vooral op de makkelijke gevallen waarmee kleine bedragen gemoeid zijn.

Uitkering stopgezet

'De echte fraudeurs blijven onbestraft.' Vaak wordt bij fraude alleen de uitkering stopgezet, maar er wordt niet gekeken hoe lang de uitkering al ten onrechte is verstrekt omdat dat te duur of te arbeidsintensief is.

Bron: ANP