background branding

'2015 zwaar jaar voor de mensen in de bijstand'

2015 wordt een zwaar jaar voor mensen in de bijstand. Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben minder te besteden, schrijft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) woensdag.

Het gaat om enkele euro's tot enkele tientjes per maand. Het Nibud spreekt van een 'zorgelijke ontwikkeling, omdat gezinnen op bijstandsniveau al structureel geld te kort komen.'

Niet meer te besteden

De meeste werkenden hebben dit jaar juist iets meer te besteden. Hun koopkracht neemt gemiddeld met bijna 1 procent toe. Maar niet iedereen profiteert. Middeninkomens, huishoudens met een inkomen tussen de 25.000 en 40.000 euro, gaan er soms zo'n 40 tot 50 euro per maand op achteruit. Dit omdat ze geen zorgtoeslag meer krijgen.

Ook veel ouderen moeten inleveren. Dit komt vooral doordat pensioenen niet genoeg stijgen om de prijsstijgingen te compenseren.

Huishoudens met zorgkosten moeten eveneens rekening houden met een koopkrachtdaling. Door veranderingen in de zorg wordt er minder vergoed en de korting op de eigen bijdrage wordt afschaft. Nu gemeenten de zorg zelf moeten regelen, zal de precieze uitwerking in de koopkracht per situatie en per gemeente verschillen.

Alleenstaande ouders gaan vooruit

Wie er wel fors op vooruit gaan, zijn werkende alleenstaande ouders. Bij deze groep stijgt de koopkracht in sommige gevallen met meer dan 8 procent. De omzetting van bepaalde heffingskortingen in een hoger kindgebonden budget pakt voor hen gunstig uit.

Het Nibud verwacht niet dat het aantal consumenten met financiële problemen dit jaar zal afnemen. Hoewel het koopkrachtplaatje voor veel werkenden iets gunstiger is, is de verbetering niet genoeg om het verlies aan koopkracht van de afgelopen jaren goed te maken.

Het ministerie van Sociale Zaken wijst erop dat de min bij de sociale minima vooral komt doordat ze vorig jaar recht hadden op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming van 100 euro en dit jaar niet meer. Bovendien gaan paren met kinderen in de bijstand er dit jaar wel 0,75 procent op vooruit, aldus het ministerie. Dit komt door zij een hoger kindgebonden budget krijgen.

Bron: ANP