background branding

Nieuwe wet- en regelgeving per 2015

Zoals elk jaar wijzigt er voor burgers per 1 januari weer een hoop als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Een overzicht.

Algemeen

 • Vanaf 2015 moeten alle leerlingen in groep acht van het basisonderwijs verplicht een eindtoets maken. De toets meet de kennis van taal en rekenen.
 • De accijnzen op tabak en benzine gaan omhoog. Negen cent extra op een pakje sigaretten of pakje shag van 40 gram. De accijnzen op benzine en lpg gaat met 1 cent omhoog.
 • De thuiskopieheffing op onder meer cd's, smartphones, tablets en computers gaat omlaag met 30 procent.
 • Gemeenten mogen vanaf 1 januari kartonnen verpakkingen van melkpakken, vruchtensap en frisdrank apart inzamelen.
 • Treinen gaan in het weekeinde 's avonds langer doorrijden.
 • De verkeersboetes gaan omhoog, met 0,8 procent. Veelplegers in het verkeer worden harder aangepakt. Wie keer op keer de fout ingaat, raakt zijn rijbewijs sneller kwijt. Asociaal gedrag in het verkeer wordt ook eerder strafrechtelijk aangepakt.
 • Agressie of geweld tegen politieagenten, ambulancepersoneel of leraren wordt sneller en strenger gestraft.

Wonen

 • Particulieren kunnen bij de gedwongen verkoop van een huis bieden via internet.
 • De verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor een eigen woning vervalt. De 'oude' regeling wordt opnieuw van kracht, waarbij ouders eenmalig tot 52.752 euro belastingvrij mogen schenken aan een kind tussen de achttien en veertig jaar.
 • De maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning gaat verder omlaag naar 103 procent. Strengere hypotheeknormen voor inkomens onder de 30.000 per jaar. Het eigenwoningforfait stijgt van 0,7 naar 0,75 procent. Alle huizen krijgen een voorlopig energielabel. Bij de verkoop moet dat verplicht worden omgezet in een definitief label.
 • De liberalisatiegrens, die het verschil bepaalt tussen sociale huur en vrije sector, gaat met 11 euro omhoog naar 710,68 euro per maand. De inkomensgrens voor een sociale huurwoning gaat met ruim 200 euro omhoog naar bijna 35.000.

Zorg

 • De langdurige zorg gaat flink op de schop. Taken gaan van het Rijk naar de gemeenten, omdat de zorg volgens het kabinet anders te duur zou worden. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De financiële bijdrage voor mantelzorgers verdwijnt.
 • Mantelzorgers die een woning willen bouwen om dichterbij degene te zijn die ze verzorgen, krijgen makkelijker een bouwvergunning.
 • Het basispakket van de zorgverzekering verandert. Zo is onder meer wijkverpleging toegevoegd. Het verplicht eigen risico stijgt met 15 euro naar 375 euro.
 • De zorgtoeslag verandert. Mensen met een laag inkomen krijgen een hogere toeslag. Anderen krijgen een lagere toeslag of soms geen zorgtoeslag meer.

Uitkeringen

 • Wie een bijstandsuitkering heeft, moet aangeboden werk accepteren of een andere tegenprestatie leveren, zoals vrijwilligerswerk. Wie bijstand krijgt moet ook bereid zijn te verhuizen naar een andere gemeente of te forenzen als dat de enige manier is om een baan te krijgen.
 • In de bijstand wordt de kostendelersnorm ingevoerd, waarbij de uitkering lager wordt als meer mensen in hetzelfde huis wonen en een gezamenlijke huishouding voeren.
 • Per 1 januari worden de AOW, de WW, de WIA en nog een reeks uitkeringen aangepast aan de stijging van het wettelijk minimumloon. Dat betekent dat die uitkeringen iets omhoog gaan.

Werk

 • Van de twaalf kindregelingen blijven er vier bestaan voor inkomensondersteuning aan ouders: de kinderbijslag; het kindgebonden budget; de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Andere regelingen verdwijnen.
 • Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari met ruim 6 euro. Wie 23 jaar of ouder is, heeft recht op 1.501,80 euro per maand bij een volledig dienstverband.
 • Wie via een payrollbedrijf werkt, krijgt vanaf 1 januari dezelfde ontslagbescherming als collega's die wel rechtstreeks bij een werkgever in dienst zijn.
 • Ouders krijgen, naast het huidige kraamverlof van twee dagen, recht op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind.
 • Vanaf 1 januari krijgen alleenstaande ouders die vanuit de bijstand gaan werken een hoger kindgebonden budget. Hierdoor gaan ze er financieel op vooruit als ze gaan werken.
 • Op 1 januari vervalt de werkbonus voor iedereen die op dat moment nog 61 jaar moet worden.
 • De kinder- en de partneralimentatie gaan met 0,8 procent omhoog, als gevolg van de jaarlijkse indexering.
 • De AOW-leeftijd gaat met een maand omhoog naar 65 en drie maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn.
 • Inkomens tot 85.000 euro krijgen meer arbeidskorting. Ook stijgt de algemene heffingskorting, voor inkomens tot 50.000 euro.
 • Per 1 januari kunnen werkgevers nog maar maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon besteden aan bijvoorbeeld kerstpakketten of een 'fiets van de baas'.
 • Vanaf 1 januari is belasting uitstellen over een ontslagvergoeding niet meer mogelijk.