Wanneer is een uitgaansgelegenheid aansprakelijk voor diefstal van jouw jas?

Je hebt ze vast weleens zien hangen bij de garderobe van een concert, feest of voorstelling: bordjes met een tekst in de trant van 'De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen'. Als we op straat mensen vragen naar zo'n bordje, blijkt dat de meeste ondervraagden dan denken dat je als klant zelf verantwoordelijk bent voor je jas. Hoe zit dat?

Wettelijk overeenkomst

Als je jouw jas laat ophangen in een bewaakte garderobe, geldt de zogeheten bewaarnemingsovereenkomst. Jij vertrouwt je eigendom toe aan het personeel en het personeel zegt dat het erop zal letten. Vaak betaal je hier ook voor. Je krijgt tevens een afgiftebewijs mee. Deze afspraak geldt als een wettelijke overeenkomst.

Wie is er dan aansprakelijk?

Volgens het bordje is de uitgaansgelegenheid niet aansprakelijk, maar zo werkt het niet volgens advocaat Caspar Janssens: 'Als je verplicht je jas moet ophangen in een bewaakte garderobe, dan komt er een bewaarnemingsovereenkomst tot stand. Dan is de uitgaansgelegenheid aansprakelijk voor de schade als je jas weg is. Dat is anders als er gewoon een kapstok in een café staat en je hangt je jas daaraan. Dan is die niet bewaakt. En is het je eigen keus om je jas daar op te hangen. De uitgaansgelegenheid is dan niet aansprakelijk.'

'Onredelijk bezwarend'

Als er staat aangegeven dat 'de directie zich niet aansprakelijk stelt voor ... (et cetera)', dan valt dat onder de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden mogen volgens de wet niet 'onredelijk bezwarend' zijn voor de consument. Met andere woorden: het mogen geen oneerlijke voorwaarden zijn. 

Met zo'n bordje komt de uitbater van het etablissement dan ook niet onder zijn aansprakelijkheid uit wanneer jouw jas aan het einde van de avond verdwenen blijkt. Laat je daar als gedupeerde dus ook niet door op het verkeerde been zetten! Bordjes die de aansprakelijkheid van de directie ontkennen, worden in een rechtszaak meestal onredelijk bezwarend geacht en verder compleet genegeerd.

Garderobe gratis of betaald

Is de garderobe bewaakt, maar hoef je er niet voor te betalen? Dan maakt dat voor de aansprakelijkheid niet uit. De rechter zal zeggen dat het er niet om gaat of de dienst gratis is of niet. Het gaat erom dat er een bewaarnemingsovereenkomst is gesloten, en dat kan ook zonder betaling. 

Grijze lijst

Het garderobebordje staat op de 'grijze lijst' van algemene voorwaarden die op de grens liggen van wat wel en niet redelijk is. Dat betekent dat wie een dergelijke algemene voorwaarde aanwendt (in dit geval dus de eigenaar van de garderobe) zélf moet aantonen dat die voorwaarde níet onredelijk en dus geldig is. Kortom: je kunt je jas met een gerust hart in bewaring geven bij een bewaakte garderobe. Althans, natuurlijk heb je nog steeds pech als die onverhoopt kwijtraakt, maar de eigenaar moet hem dan vergoeden.

Beperkte vergoeding voor gestolen jas?

Mocht je jas kwijt zijn en de club erkent dat het hiervoor aansprakelijk is, dan heb je volgens Janssens 'in principe recht op de vervangingswaarde van jouw jas'. Je dient terug te krijgen wat je in bewaring hebt gegeven. Een club kan dus niet stellen dat er een bepaald vastgesteld bedrag aan aansprakelijkheid van toepassing is. Uiteraard moet je wel op enige wijze kunnen aantonen wat de waarde van jouw jas en/of spullen was.