Wat doe je met teveel opgewekte zonne-energie?

Als je met de zonnepanelen die je op je dak hebt liggen meer stroom opwekt dan je verbruikt, kan je de overtollige stroom dan aan je vrienden, familie of buren schenken?

Cor Jansen mailt Radar dat hij binnenkort zonnepanelen op zijn dak krijgt. Hij is op de hoogte van de salderingsregeling waarmee je overtollige energie kunt terugleveren aan het net. Hij vraagt zich echter af of hij het overschot aan groene stroom ook kan schenken aan zijn kinderen of een goed doel. 'Zo wordt dit direct in mindering gebracht op het actuele verbruik. Ik heb dit voorgelegd aan mijn energieleverancier Engie, maar daar krijg ik geen duidelijk antwoord van.' Engie verwijst hem naar een speciale regeling waarbij de extra groene stroom gedeeld kan worden met andere Engie-klanten, maar dat wil Cor niet.

Gelijkstroom en wisselstroom

Ruud Koornstra is de Nationale Energiecommissaris. Hij probeert consumenten, bedrijven en de overheid mee te krijgen naar een schone energiehuishouding. Hij zegt dat je niet zomaar een kabel kan trekken van jouw huis naar het huis van je familieleden die een paar deuren verderop wonen. 'Dat mag ook niet van de Energiewet.'

Koornstra haalt een experiment aan dat plaatsvindt in de Utrechtse wijk Lombok. Smart Solar Charging is een duurzaam energiesysteem waarbij zonnepanelen, die in de buurt op daken liggen, energie terugleveren aan een laadpaal. Die wordt gebruikt om elektrische auto's op te laden en te ontladen. Zo wordt de accu van de auto gebruikt voor energieopslag. Daarnaast wordt het systeem ook gebruikt om de andere huizen van stroom te voorzien.

Powerwall

Een alternatief om zonne-energie op te slaan is de Tesla Powerwall. Dat is eigenlijk een superbatterij waarmee je bijvoorbeeld de opgeslagen energie van overdag 's avonds kan gebruiken. De Powerwall is nog niet heel goedkoop met een tarief van zo'n 9000 euro inclusief installatiekosten.

Wat moet je doen?

Zolang de salderingsregeling nog van kracht is, raadt Koornstra Cor aan om toch gewoon zijn overtollige groene stroom te salderen. 'Daar krijg je veel geld voor. Je kan dat geld vervolgens aan je kinderen geven voor de aanschaf van hun eigen zonnepanelen of de aankoop van groene stroom.'