Wat gebeurt er met je pensioen als je voor je pensioenleeftijd overlijdt?

Pensioen Overlijden

De meeste mensen die in loondienst werken, bouwen gedurende hun werkende leven pensioen op. Wat gebeurt er met dit geld als je voor die tijd overlijdt? Radar zoekt het uit. 

Dit gebeurt er met je AOW

Het Nederlandse pensioensysteem bestaat uit drie onderdelen: AOW, werkgeverspensioen en overig pensioen dat je zelf hebt geregeld. 

De AOW krijg je van de overheid zodra je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Overlijd je voor die tijd? Dan vervalt je recht op een AOW-uitkering. Jouw nabestaanden kunnen dan ook geen aanspraak maken op dit geld.

Dit gebeurt er met je werkgeverspensioen

Gedurende je werkende leven bouw je werkgeverspensioen op: je werkgever draagt namelijk premies af aan een pensioenfonds. 

Deze pensioenfondsen werken op basis van collectiviteit en solidariteit. Iedereen legt geld in en de risico’s op arbeidsongeschiktheid of overlijden worden samen gedeeld. De een wordt namelijk een stuk ouder dan de ander en ontvangt hierdoor ook langer pensioen. 

Overlijd je voor je pensioenleeftijd en is je ouderdomspensioen nog niet eerder ingegaan? Dan blijft je opgebouwde ouderdomspensioen in het pensioenfonds. Jouw nabestaanden kunnen wel een deel van jouw pensioen krijgen via partnerpensioen of wezenpensioen, maar dit is niet vanzelfsprekend.

Wat is het partnerpensioen?

Heb jij partnerpensioen geregeld? Dan ontvangt je partner een deel van jouw pensioen zodra je overlijdt. Hier zijn vaak wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet je bij veel pensioenfondsen bijvoorbeeld getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract hebben. Je partner krijgt dit geld ook als je voor je pensioenleeftijd overlijdt. 

Ook als ex-partner kun je aanspraak maken op dit partnerpensioen. Dit wordt ook wel bijzonder partnerpensioen genoemd en gaat om het deel van het partnerpensioen dat je ex opbouwde tot het eind van de relatie. 

Dit gebeurt er met jouw overig pensioen

Naast de AOW en je werkgeverspensioen, kun je ook zelf wat extra pensioen regelen. Bijvoorbeeld via aanvullend pensioen bij een bank of verzekeraar of door zelf te sparen of beleggen. 

Wat er met dit geld gebeurt, hangt af van de afspraken die je hebt gemaakt met de aanbieder van de pensioenregeling. Spaargeld neem je vaak op in je testament en komt dan ook vaak bij je nabestaanden terecht.

Bron: Algemeen Dagblad