Wat zijn de regels voor de slimme deurbel?

Slimmedeurbel regels.jpg

Op 25 september 2023 besteedt Radar aandacht aan slimme deurbellen. Deze zijn bezig aan een opmars. Begin 2023 hadden zo'n 1,2 miljoen huishoudens een deurbel met een camera naast de deur hangen. Voor veel huiseigenaren een veilig idee, maar voor sommigen juist een ergernis omdat ze te pas en te onpas gefilmd worden. Aan welke regels moet je je houden als je zo’n deurbel aanschaft?

Waar mag je de camera op richten?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, deurbellen met een ingebouwde camera mag je niet zomaar ophangen richting je buren of de openbare weg. Een deurbelcamera moet gericht zijn op je privé terrein. Ook moet de camera duidelijk zichtbaar zijn. Als dit niet het geval is, moet je een bordje ophangen met de tekst ‘hier is cameratoezicht’.

Als je de openbare weg toch filmt, kun je de privacy van mensen schenden en geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen met een redelijk belang, zoals een juwelier die vaak te maken heeft met ramkraken, mag je een camera richten op de publieke ruimte.

Hoe kun je de slimme deurbel het beste instellen?

Bij sommige deurbellen is er de mogelijkheid om enkel jouw privé terrein te selecteren zodat alleen jouw terrein gefilmd wordt. Ook kun je gezichten van voorbijgangers onherkenbaar maken. 

Bij het bewaren van de beelden moet je ook voldoen aan de privacyregels. Zo wordt aanbevolen om de bewaartermijn van de opnamen zo kort mogelijk te houden, bijvoorbeeld slechts 24 uur. 

Mochten personen die opgenomen zijn de beelden willen bekijken, hebben zij hier recht toe. Ook kun je ervoor kiezen helemaal geen beelden op te slaan en de deurbel enkel te gebruiken als een soort doorkijk. 

Wat als je je stoort aan camera's in de buurt?

Als je de camera van de buren niet prettig vindt of denkt dat je buurman zich niet aan de regels houdt, probeer dan met elkaar in gesprek te gaan. Het kan zijn dat de buren jouw terrein toch niet filmen of dat de camera niet continu aanstaat. Mocht het zo zijn dat je buren de camera niet goed hebben afgesteld, dan kun je hen wijzen op de privacyregels.

Mocht dit ook niet baten, dan kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder helpt mensen in veel gevallen met advies, maar kan ook bemiddelen of een brief naar de eigenaar van de camera sturen met daarin de regels over camera’s rond het huis. De toezichthouder sluit daarbij niet uit dat zij handhavend optreedt bij een overtreding. 

Bemiddeling of juridische stappen

Ook kun je volgens de Autoriteit Persoonsgegevens hulp vragen aan buurtbemiddeling als je gemeente dit aanbiedt of vragen of de wijkagent kan bemiddelen. Tot slot kun je hulp vragen aan een mediator

Blijft het probleem bestaan? Dan kun je bijvoorbeeld hulp vragen aan het Juridisch Loket of naar de rechter gaan