background branding

Weinig zzp'ers verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid

zzp_er-geld.jpg

Steeds minder mensen verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid. Dit komt door de groei van het aantal zelfstandigen. Zzp'ers sluiten om financiële redenen vaak geen verzekering af.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het maandag verschenen onderzoek 'Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid'. Een kwart van de zelfstandigen heeft volgens het onderzoek onvoldoende financiële mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien als zij arbeidsongeschikt worden.

Onvoldoende mogelijkheden

Meer dan de helft van de zelfstandigen heeft onvoldoende mogelijkheden om een vervangend inkomen op het niveau van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) te krijgen. Eén op de twintig heeft helemaal geen mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien. Zij moeten waarschijnlijk een beroep op de bijstand doen.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering kan volgens de onderzoekers een oplossing zijn, maar daar zitten voor- en nadelen aan. Verder zou er over nagedacht kunnen worden voor welk bedrag een zelfstandige zich zou moeten verzekeren, ook in vergelijking tot werknemers.

Bron: ANP

Meer over