Wekelijks sporten licht toegenomen

Het aantal Nederlanders dat wekelijks aan sport doet, is in tien jaar tijd licht gestegen. In 2013 ging het om 56 procent van de bevolking, vier procent meer dan in 2003. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vrijdag verschijnt. Een kwart van de bevolking doet niet of nauwelijks aan sport.

Sportkoepel NOC*NSF stelde in december nog dat het aantal mensen dat aan sport doet in 2014 met 300.000 was gestegen tot 9 miljoen. NOC*NSF had marktonderzoeker GfK een onderzoek uit laten voeren.

Verschillen tussen jong en oud kleiner

Leeftijd, opleidingsniveau en gezondheid blijven volgens het SCP belangrijke factoren voor sportdeelname. Sinds 2001 zijn de verschillen tussen jong en oud kleiner geworden, maar die tussen lager en hoger opgeleiden juist toegenomen. Mensen met een fysieke handicap zijn meer aan sport gaan doen, maar hun wekelijkse sportdeelname bleef in 2013 met 34 procent nog altijd achter bij mensen zonder handicap (63 procent).

Sporters kiezen er steeds vaker voor om alleen te gaan sporten of in zelf samengestelde groepjes. 45 procent van de sporters is aangesloten bij een vereniging of een commerciële aanbieder. Twee derde van de Nederlanders beweegt voldoende. In vergelijking met andere Europeanen bewegen Nederlanders veel. Toch is Nederland ook kampioen 'zitten'.

Sportblessures gestegen

Het aantal sportblessures is gestegen tot twee per duizend uur sport. Volgens het SCP komt dat vooral omdat fitness en hardlopen populairder zijn geworden.

De Rapportage sport 2014 is gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bron: ANP