background branding

Werkgeversorganisaties weigeren in te stemmen met derde WW-jaar

wwuitkering23.jpg

De vakbonden zijn boos op werkgeversorganisaties omdat die weigeren in te stemmen met afspraken om werklozen straks weer drie jaar een werkloosheidsuitkering te geven. Daarom schorten FNV, CNV en VCP alle centrale overleggen met de werkgeversorganisaties tot nader order op.

Normale cao-onderhandelingen blijven gewoon doorgaan, maar de bonden willen even niet meer aanschuiven bij bijvoorbeeld het overleg binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) over een nieuw pensioenstelsel. Ook de centrale gesprekken over loondoorbetaling bij ziekte en de toekomst van de arbeidsmarkt liggen voorlopig stil.

Werkgeversorganisaties hebben meer tijd nodig

De terugkeer van het derde jaar WW was al afgesproken in het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers in 2013 sloten en is vervolgens verder uitgewerkt. De bonden hadden gehoopt er vrijdag eindelijk een klap op te kunnen geven, maar op het laatste moment lieten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland weten toch meer tijd nodig te hebben.

'De uitwerking zoals die nu voorligt is complex en dat roept natuurlijk vragen op bij de achterban. We willen dit daarom bestuurlijk goed met onze leden doorspreken', verklaren de werkgevers. Ze zeggen daarbij dat hun inzet nog altijd is om hun handtekening onder het sociaal akkoord van 2013 'gestand te doen'.

'Werkgevers helpen polderoverleg om zeep'

De bonden vinden echter dat de werkgevers het polderoverleg om zeep helpen. 'Zo werkt het niet. Afspraak is afspraak', stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen. Zijn collega Han Busker van FNV benadrukt dat het niet de eerste keer is dat de werkgevers afspraken niet nakomen. 'Twee weken geleden kwam de aanval op de ontslagbescherming. En nu de afspraken over de WW uit het sociaal akkoord op de lange baan schuiven. Dit is pure onwil. Wat zijn afspraken met werkgevers dan nog waard?', aldus de vakbondsvoorzitter.

Demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is evenmin blij met het besluit van de ondernemersorganisaties. 'Werkgevers moeten niet selectief shoppen uit de afspraken', zo liet hij via een woordvoerster weten.

Lees ook: Oudere werkloze krijgt weer drie jaar WW-uitkering

Bron: ANP