Aantal AOW'ers in 2040 30 procent hoger

senior-werken.jpg

In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen, bijna 30 procent meer dan nu. Hierbij is rekening gehouden met de gestage verhoging van de AOW-leeftijd. Dat blijkt uit een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind oktober werd bekend dat de AOW-leeftijd in 2022 naar 67 jaar en drie maanden gaat. Daarna zal deze leeftijd stapsgewijs met drie maanden worden verhoogd, op basis van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen. Volgens de prognose van CBS zal de levensverwachting de komende decennia blijven stijgen. Als de wetgeving niet verandert, zal de AOW-leeftijd in 2040, uitgaande van de prognose, op 69 jaar en zes maanden liggen.

Er zullen dan 10,3 miljoen inwoners tussen de 20 jaar en de AOW-leeftijd zijn. Dat betekent dat er in 2040 26 mensen in de werkende leeftijd (20+) op elke 10 AOW'ers zijn. Nu is die verhouding bijna 33 op de 10.

Bron: ANP

Meer over