background branding

FNV: pensioenleeftijd moet flexibeler worden

sabinenieuwtje.jpg

De FNV lanceert maandag een 10-puntenplan voor een flexibele AOW. Mensen met zwaar werk moeten daarmee eerder kunnen stoppen met werken.

Het steeds verder opschuiven van de AOW-leeftijd vormt een groeiend probleem voor mensen die weinig verdienen en gemiddeld korter leven en voor de grote groep werkenden die zwaar werk doen, vindt de vakfederatie.

Zij pleit ervoor de verhoging van de AOW-leeftijd af te remmen én de AOW voortaan te koppelen aan de verdiende lonen. 'Eén jaar langer leven leidt in huidige koppeling tot één jaar langer werken. De FNV is voorstander van een fifty-fifty-verdeling, waarin één jaar langer leven leidt tot een half jaar langer doorwerken, en een half jaar extra AOW en pensioen', aldus de federatie.

Flexibeler uitkering opnemen

Daarnaast wil de grootste vakbond de AOW dusdanig flexibiliseren dat mensen de uitkering tot vier jaar eerder of later kunnen opnemen. Bij een AOW-leeftijd van 67 betekent dit de mogelijkheid van vervroegde ingang vanaf 63 of juist uitstel tot uiterlijk 71 jaar.

Doorwerkbonus

Om het inkomen van mensen die vervroegd aanspraak willen maken op hun AOW op peil te houden, is een doorwerkbonus nodig van 2000 euro per jaar die mensen vanaf hun 60e kunnen opsparen. Fiscaal nadelige regelingen voor mensen die eerder stoppen moeten eveneens worden geschrapt.

Reactie werkgevers

Werkgevers zien weinig in het voorstel. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland bestempelden de voorstellen van de bond dinsdag als duur en overbodig.

Zo'n algemene regel is volgens de werkgevers 'per definitie duur'. Zij wezen er verder op dat het vervroegen van het pensioen met een overbrugging naar de AOW-leeftijd nu al in veel pensioenregelingen mogelijk is. 'Ook deeltijdpensioen is een mogelijkheid om een zwaar beroep tot de AOW-leeftijd vol te kunnen houden', aldus de ondernemersorganisaties.

Zelfstandigen Bouw: FNV-voorstel werkt niet

Belangenbehartiger Zelfstandigen Bouw vindt dat het FNV-voorstel mensen met zware beroepen niet echt helpt. 'Wie eerder stopt, wordt in het FNV-plan gekort op zijn AOW-uitkering', stelde voorzitter Charles Verhoef. Volgens hem kunnen bouwarbeiders zich dat niet veroorloven.

Zelfstandigen Bouw pleit ervoor om mensen die jong beginnen met werken, zoals veel werknemers in de bouw, eerder recht te geven op AOW. 'Daar hebben mensen met een zwaar beroep iets aan', aldus Verhoef. 'Juist mensen met een zwaar beroep beginnen vroeg met werken. Zij verdienen meestal niet zo veel en kunnen zonder volledige AOW niet van hun oude dag genieten.'

Bron: ANP

Bron: ANP