Werknemers krijgen bescherming tegen chroom-6

chroom6.jpg

Het kankerverwekkende chroom-6 wordt opgenomen in Europese wetgeving die werknemers beter tegen de stof moet beschermen op de werkvloer. De EU-ministers van Werkgelegenheid hebben daarover donderdag in Luxemburg een politiek akkoord bereikt.

Over chroom-6 is in Nederland veel te doen. Honderden werknemers van Defensie hebben zich met gezondheidsklachten gemeld na het werken met verf waar de stof in zit. De FNV onderzoekt ook de mogelijke gevolgen bij werknemers van het voormalige NedTrain waar zij aan chroom-6 zijn blootgesteld bij het opknappen van oude treinen.

Richtlijnen

Nederland is ingenomen met de beoogde aanpassing van de zogeheten carcinogenenrichtlijn, die nog door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd. Er worden in totaal elf gevaarlijke stoffen toegevoegd aan een bestaande richtlijn voor houtstof en vinylchloridemonomeer. Daarvoor worden de toegestane grenswaarden aangescherpt.

Bron: ANP