'Wildgroei aan keurmerken schaadt vertrouwen'

supermarkt_keurmerk_800.jpg

De wildgroei aan keurmerken én de onduidelijkheid over waar het keurmerk voor staat, maken dat consumenten het vertrouwen in keurmerken verliezen. Hierdoor staat de geloofwaardigheid van álle keurmerken onder druk.

Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de rol en de werking van keurmerken voor consumenten.

Anita Vegter, bestuurslid van ACM: 'Organisaties en bedrijven die keurmerken uitgeven zouden er goed aan doen een einde te maken aan de huidige wildgroei. Er moet een kader komen voor het oprichten en beheren van keurmerken. Daarmee kunnen keurmerken hun oorspronkelijke functie terugkrijgen: kansen voor bedrijven om zich te onderscheiden en een betrouwbaar hulpmiddel voor  consumenten om een geïnformeerde keuze te maken.'

Marketingtruc

Er zijn nu honderden keurmerken. Consumenten zien sommige als een marketingtruc, ook hebben ze moeite om de waarde van een keurmerk te bepalen, aldus het onderzoek. Dit terwijl consumenten vinden dat ze er vanuit zouden moeten kunnen gaan dat een keurmerk betrouwbaar is, duidelijke informatie geeft en onafhankelijk wordt gecontroleerd.

Toegevoegde waarde

Keurmerken hebben vooral toegevoegde waarde wanneer ze de consument iets vertellen over een product wat hij zelf niet kan beoordelen of controleren. Dat geldt bijvoorbeeld voor duurzame productiemethoden of veiligheidswaarborgen. Consumenten zijn bereid om meer te betalen voor een product of dienst waarvan het keurmerk betrouwbaar is.

Vertrouwen terugwinnen

Anita Vegter: 'ACM vindt dat vooral marktpartijen en brancheorganisaties zelf, samen met consumentenorganisaties, stappen zouden moeten zetten om te komen tot een kader voor het oprichten en beheren van keurmerken. De overheid kan daarbij wel een coördinerende en aanjagende rol vervullen. Wij zien dit al gebeuren op terreinen van voedselkwaliteit en duurzaamheid. Iedereen heeft baat bij een goed systeem voor betrouwbare keurmerken.'

Bron: ACM