Woede door verplichting foto’s in huis voor inzicht WOZ-waarde

Foto-maken-huis84820318_s.jpg

Gemeenten gaan eisen van inwoners dat zij foto’s maken van de binnenkant van hun woning, meldt De Telegraaf. Het idee is dat op deze manier ambtenaren de WOZ-waarde nauwkeuriger kunnen vaststellen. Bewoners moeten foto’s van onder andere hun badkamer, keuken en toilet naar de gemeente mailen.

Vereniging Eigen Huis snapt de woede die mensen hebben over het feit dat de overheid wil meekijken in je persoonlijke ruimte. ‘Je nekharen gaan ervan overeind staan’, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. Eigen Huis is momenteel ‘aan het onderzoeken’ of dit mag volgens de privacywetgeving.

Eerdere pilot in Brabant

Eerder dit jaar in Brabant begon dezelfde pilot, waarbij de lokale dienst Belastingsamenwerking Oost-Brabant voor inwoners van negen gemeenten een ’foto-tool’ introduceerde, waarmee men foto’s van het interieur moet uploaden naar de gemeente. Een eis om de WOZ-waarde vast te kunnen stellen. Eerder vonden de taxaties nog vrijwel uitsluitend plaats via rekenmodellen en foto’s van de buitenkant of van Funda. 

'Waar komen mijn foto's terecht?'

In Enschede hebben enkele duizenden bewoners nu ook een brief ontvangen, waarin gevraagd wordt elf foto’s te maken. Foto’s van de keuken, het toilet, de badkamer, de achtergevel en eventuele bijgebouwen zijn zelfs verplicht. Het gaat om een ’pilot’ die lang niet door iedereen gewaardeerd wordt. ‘Het moet niet gekker worden’, zegt klanktherapeute Gemma van den Berg, die met stijgende verbazing de brief las. ‘Alle informatie over mijn woning is al bekend. Dit gaat niet gebeuren’, zegt ze vastberaden. ‘Ik ben eigenlijk alleen maar boos. Want waar komen mijn foto’s terecht, het voelt niet goed. Vooral heel erg onveilig.’

Martin van der Molen weet ook niet goed wat hij aan moet met het verzoek en vindt dat er sprake is van privacyschending. ‘Het is vooral vreemd. Ik betwijfel of ik de foto’s ga maken, maar ik denk dat ik het op zijn beloop laat. Dan zal er wel een aanmaning volgen’.

Gevolgen voor inwoners die niet meewerken

De gemeenteraadsfracties van D66 en PVV in Enschede vinden dat de pilot richting privacyschending gaat . ‘PVV en D66 denken over veel zaken verschillend, maar hier trekken we samen op”, laat Maschja Baas van de D66-fractie weten. ,Het is wat ons betreft een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.’ Zo vragen de twee partijen zich af of GBTwente van plan is dit ook in de rest van de stad in te gaan voeren en wat de concrete gevolgen zijn indien inwoners hier niet aan meewerken. Ook willen de partijen weten hoe de koppeling met andere persoonsgegevens geregeld is. 

Privéinformatie

De Autoriteit Persoonsgegevens volgt de discussie nauwlettend, vertelt woordvoerder Caspar Itz. ‘De gemeente gaat hiermee achter de voordeur van haar inwoners kijken. Dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen en alleen als het strikt noodzakelijk is. Een kijkje achter de voordeur laat wellicht zelfs ook zien op welke wijze jij jouw religie uitoefent, welke seksuele liefhebberijen jij hebt of wat jouw politieke overtuiging is. Dergelijke informatie is uiterst privé en wordt extra beschermd door wetgeving. Het verwerken hiervan is niet zomaar toegestaan’, zegt Itz.

Mogen de foto's bekeken worden?

Privacy-advocaten van het Enschedese kantoor Elferink & Kortier vermoeden dat de foto-eis stand zal houden voor de rechter. ‘We snappen de reflex, dat mensen zich zorgen maken, maar je kunt niet zomaar zeggen dat gemeenten dit niet mogen doen’, zegt advocaat Martijn Kortier. Zijn collega Mirjam Elferink vraagt zich wel af of bijvoorbeeld justitie en de FIOD door zulke foto’s mogen bekijken, zoals wel wordt gevreesd. ‘Normaal mag je alleen gegevens verwerken voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.’

Reactie GBTwente

GBTwente laat in een reactie weten dat de afgelopen jaren het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde is gestegen. ‘Voordeel van deze wijze van informatie opvragen is hopelijk een verlaging van het aantal bezwaren doordat er een accurate en juiste WOZ-waarde wordt bepaald.

Benadeling van mindervaardige mensen

Als huiseigenaren geen foto’s inleveren, lopen ze het risico op bewijsproblemen in een bezwaarprocedure. Eigen Huis wijst ook op de benadeling van minder vaardige mensen. ‘Je vraagt veel oudere mensen iets waar ze niets mee kunnen. We hebben ons hier enorm over verbaasd.’

Geen foto's, wel taxateur

WOZ-consultant Jos Oosters noemt ook de vraag of de interieurfoto’s wel veilig bewaard kunnen worden door alle belastingkantoren. ‘De overheid en automatisering is geen gelukkig huwelijk. Mijn oplossing zou zijn: stuur geen foto’s in, maar vraag de gemeente om maar een taxateur langs te sturen.’

Is het makkelijker?

De Waarderingskamer, die de WOZ-heffing controleert, accentueert dat gemeenten over de actuele situatie binnen in de woning inlichtingen mogen vragen . ‘Dan kun je burgers formulieren laten invullen, maar dat vinden veel mensen ook lastig. Dat je mensen foto’s laat opsturen is bedoeld om het makkelijker te maken’, zegt woordvoerder Ruud Kathmann. ‘Maar dit kan niet de enige manier zijn waarop mensen informatie over hun woning kunnen verstrekken.’

Bron: De Telegraaf