background branding

Zestigplusser met medisch probleem vergeten in vaccinatieplan?

210107 coronavaccin.jpg

De Nederlandse vaccinatiestrategie is bekend. We weten wie wanneer zijn prik krijgt en met welk vaccin. Maar één bevolkingsgroep lijkt over het hoofd gezien. De 'zestigplussers met medische indicatie', die eerder voorrang kregen, worden niet eens meer vermeld. Hoe zit dat, en wanneer komen zij aan de beurt?

'Toch vreemd dat in de hectiek deze groep mensen vergeten is!', mailt Jack aan Radar. Zestigplussers met medische problemen zoals hij menen dat het vaccinatieplan aan hen voorbijgaat. Dat klopt in feite niet, maar ze worden wel niet meer als afzonderlijke groep vooraan in de planning opgenomen, wat eerder wel het geval was.

Tweede kwartaal

Zestigplussers met medische klachten worden net als andere zestigplussers in het tweede kwartaal ingeënt. De groep is met andere woorden opgegaan in de andere groepen voor zestigplussers, zijnde de thuiswonenden, de niet-mobiele thuiswonenden en ook de bewoners van verpleeghuizen.

Leeftijd bepaalt

De leeftijd, en niet de medische klachten, telt als grootste risicofactor voor het huidige vaccinatieplan. De kans om ernstig ziek te worden of te overlijden is dan wel groter als je medische klachten hebt, maar is véél groter als je een bepaalde leeftijd voorbij bent, zo stellen deskundigen en het ministerie van Volksgezondheid. Omdat zestigplussers sowieso een hoger risico lopen wordt er daarom geen rekening gehouden met de medische indicatie. 

Wachten op effectiefste vaccin

Niet alleen de leeftijd maar ook het soort vaccin speelt een rol in de planning. Het Pfizer- en Moderna-vaccin zou effectiever zijn bij ouderen, maar daar wordt nog op gewacht. Voor jongere mensen met een medische indicatie is het vaccin van farmaceut AstraZeneca eerder beschikbaar. De achttien tot zestigjarigen met medische klachten zijn wel als aparte groep in de planning opgenomen. 'Voor hen is het onderscheid tussen wel of geen medische klachten wel van belang', stelt het ministerie. 

Jonge patiënten wel

Daardoor kan het zeker voorkomen dat een jonge patiënt sneller wordt ingeënt dan een oudere patiënt. Enkele deskundigen wijzen op deze bedenkelijke kant van het vaccinatieplan en roepen op om zestigplussers met medische indicatie weer naar voren te schuiven. Of het ministerie daar gehoor aan zal geven, is onduidelijk.