toggle menu

Bespied op het werk? 5 vragen over privacy op de werkvloer

Bespied op het werk? 5 vragen over privacy op de werkvloer

Mag de werkgever mijn e-mails lezen? En hoe zit het met mijn privacy op de mobiele telefoon van de zaak? Vijf vragen en antwoorden over privacy op de werkvloer.

1.    Mag mijn werkgever internetverkeer controleren?

Ja, dat mag. De werkgever mag voorwaarden stellen aan het gebruik van internet op het werk. Daarnaast mag de werkgever bepaald gebruik verbieden (denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van pornografische websites). Om dit in de gaten te houden mag de werkgever controles uitvoeren. Dat kan door steekproefsgewijs het volledige internetverkeer van een bepaalde dag te laten onderzoeken. Wanneer daar twijfelachtig gebruik uit naar voren komt, kan een nader onderzoek worden ingesteld. Wanneer dit onderzoek naar een individu leidt dan wordt diegene op de hoogte gesteld. In alle gevallen moeten de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

2.    Mag de werkgever mijn e-mail controleren?

Ja, ook dit mag, maar alleen als hij daar een bepaald doel mee heeft. Zoals kostenbesparing of het beschermen van bedrijfsgeheimen. De werkgever mag zelfs de e-mails van de werknemer lezen wanneer diegene niet aanwezig is op kantoor. Dit geldt  alleen voor zakelijk mails. Gebruik je je werkaccount ook voor privéberichten? Zet deze dan in een aparte map met bijvoorbeeld de titel ‘Persoonlijk’. De werkgever mag die berichten niet zomaar lezen. Ook kan de werkgever je niet verbieden om af en toe een privé-email te sturen.

3.    Mag de werkgever controleren wat ik doe op sociale media?

Ja, dat mag, maar dat geldt alleen voor openbare informatie. Wanneer je de privacy instellingen zo hebt ingesteld dat iemand waarmee je niet bevriend bent geen informatie ziet, dan kan je baas dat ook niet zien.  De werkgever mag je niet dwingen om hem/haar toe te voegen op Facebook of een ander social mediakanaal. Wanneer je berichten op ‘openbaar’ hebt staan, dan mag de werkgever checken of deze berichten onder werktijd zijn geplaatst. Ook mag hij controleren wat er over het bedrijf wordt geschreven.

4.    Mag de werkgever mijn telefoongesprekken afluisteren?

Dat mag alleen als de werkgever aanwijzingen heeft dat er misbruik wordt gemaakt van de werktelefoon. Misbruik betekent niet dat je nooit een privégesprek mag voeren. Je werkgever kan je niet aanspreken op incidenteel privégebruik van de werktelefoon, maar hij heeft wel het recht om de kosten in de gaten te houden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een mobiele telefoon van werk. Alleen wanneer er met de werkgever is afgesproken dat de gsm niet voor privégesprekken mag worden gebruikt, kan hij/zij het belgedrag controleren door bijvoorbeeld een telefoonnota op te vragen. Ook hiervoor geldt dat er sprake moet zijn van een redelijk vermoeden van misbruik voordat de werkgever een controle mag uitvoeren.

5.    En hoe zit dat met cameratoezicht?

Een werknemer heeft altijd recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook in werksituaties. Daarom mag een werkgever in principe geen gebruik maken van verborgen camera’s om het personeel te filmen. Alleen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld diefstal of fraude mag een werkgever onder strikte voorwaarden een verborgen camera installeren. Dit moet wel tijdelijk en het laatste redmiddel zijn. Ook moeten de camerabeelden na maximaal vier weken worden verwijderd.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens / NRC.

Ook interessant