'Jobcoach effectief bij het vinden van een baan'

'Jobcoach effectief bij het vinden van een baan'

Ongeveer drie op de vijf mensen met een arbeidsbeperking die via een jobcoach naar werk worden begeleid, hebben na drie jaar een baan. Van hen heeft bijna 40 procent dan een vast contract bemachtigd. Dat komt naar voren uit onderzoek in opdracht van uitkeringsinstantie UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onafhankelijke onderzoekers verzamelden gegevens van 25.000 mensen die tussen 2013 en 2018 startten met een baan en vanuit het UWV begeleiding kregen van een jobcoach. Het ging voor 95 procent om jonggehandicapten met een zogeheten Wajong-uitkering.

Geen harde conclusies

Volgens directeur Tof Thissen van UWV Werkbedrijf kunnen er op basis van de bevindingen nog geen hele harde conclusies worden getrokken. De onderzoekers hadden geen controlegroep ingesteld waarmee de uitkomsten kunnen worden vergeleken. 'Niettemin ben ik blij dat dit rapport er ligt, omdat het voor het eerst duidelijk is hoe het deze kwetsbare groep op de arbeidsmarkt vergaat', stelt hij.

Zo blijkt ook dat de onderzochte mensen gemiddeld meer dan eens in de drie jaar hun baan verloren. Slechts een derde slaagde er in dan meteen ander werk te vinden, ruim een derde lukte dat pas na een periode van gemiddeld vijf tot zes maanden werkloosheid en de rest vond helemaal geen nieuwe baan.

Dubbel gevoel bij uitkomsten onderzoek

Brancheorganisatie OVAL, waarbij re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties zijn aangesloten, heeft een dubbel gevoel bij de uitkomsten. Volgens directeur Petra van de Goorbergh zou de studie aantonen dat de inzet van jobcoaches werkt. 'Anderzijds staan nog altijd te veel mensen langs de kant', zegt ze. OVAL vindt dat jobcoaching nog veel vaker kan worden ingezet als hulpmiddel.

Bron: ANP

Ook interessant