background branding

425 miljoen voor koopkracht gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

koopkracht-toename-190917.jpg

De koopkracht van kwetsbare groepen wordt verbeterd. Het kabinet trekt hiervoor 425 miljoen euro uit. De meeste mensen met een uitkering en gepensioneerden gaan er hierdoor op vooruit. Het kabinet wil dat ook zij van de economische groei kunnen meeprofiteren.

De reparatie van de koopkracht is een van de plannen van deze VVD-PvdA-regering voor volgend jaar, die echter door de komende nieuwe regering nog kunnen worden gewijzigd. Het is wel zo dat de voorstellen zijn afgestemd met de partijen die proberen een coalitie te vormen met de VVD (CDA, D66 en ChristenUnie).

Verhoging van zorgtoeslag en kindgebonden budget

De bezuiniging op de heffingskorting (een belastingvoordeel) wordt deels uitgesteld voor bijstandsgerechtigden waardoor mensen met een bijstandsuitkering er gemiddeld genomen op vooruit gaan. Ook worden de zorgtoeslag en het kindgebonden budget verhoogd om (grotere) gezinnen met lagere inkomens tegemoet te komen. Werkenden met een lager inkomen profiteren hier ook van. Ouderen krijgen daarnaast een hogere ouderenkorting (ook een belastingvoordeel).

Volgens het huidige kabinet zullen de meeste Nederlanders volgend jaar meer in de portemonnee hebben, ondanks bijvoorbeeld de stijging van zorgpremie en eigen risico. Van de huishoudens gaat zo'n 82 procent erop vooruit, bij de mensen met werk is dat 87 procent.

Bron: ANP