53% controleert niet op E-nummers

vlees_e-nummers_eten_628.jpg

Polluitslag

E-nummers hebben geen goede naam. Toch let een meerderheid van de Radar pollrespondenten niet op de aanwezigheid van deze hulpstoffen in hun voedsel.

Op de vraag of zij E-nummers mijden, antwoordt 53 procent van de in totaal 685 pollrespondenten dat ze zich daar niet mee bezighouden. 40 procent doet dat wel, in enige mate: als ze E-nummers signaleren en er is een alternatief voorhanden, dan kiezen zij voor het alternatief. 7 procent geeft aan absoluut géén E-nummers te gebruiken.

Toevoegingen

E-nummers zijn stoffen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd om ze bijvoorbeeld een bepaalde kleur of smaak te geven, om het product langer houdbaar te maken of om de structuur te verbeteren.

Veilig?

Een E-nummer geeft aan dat de stof binnen de Europese Unie veilig is bevonden voor menselijke consumptie. Pas als onderzoek aantoont dat een bepaalde hoeveelheid van de stof geen kwaad kan, krijgt het een E-nummer toegewezen. Echter: een stof die op een later moment, door nieuw onderzoek, toch minder veilig wordt bevonden, behoudt het E-nummer. De toegestane hoeveelheid per product kan dan worden ingeperkt.

Hoewel E-nummers zijn en worden gecontroleerd, eten steeds meer mensen liever onbewerkte producten. Zoals ook uit de pollresultaten blijkt, houdt de aanwezigheid van E-nummers bijna de helft van de pollrespondenten wel degelijk bezig.

Uitzendingen van Radar

Zie de uitzending van Radar over omstreden kleurstoffen die anno 2015 nog altijd in producten aanwezig zijn.

Zie ook de uitzendingen van Radar over teveel zout, suiker en vet in ons eten:ZoutSuikerVet