Abortuspil straks ook op recept verkrijgbaar bij huisarts

Medicijnen-18535089_s.jpg

Vrouwen kunnen straks ook bij de huisarts terecht voor de abortuspil. Dit betekent dat zij niet meer naar een abortuskliniek doorverwezen hoeven te worden. Dit wetsvoorstel werd op 6 december aangenomen door de Eerste Kamer. 

Dit is een grote verandering van de abortuswet. Wat houdt het in? 

Abortuspil straks op recept bij huisarts

Na bekrachtiging van de wet kunnen huisartsen die dat willen de abortuspil veilig en effectief voorschrijven, vertelt een woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het voorschrijven van de abortuspil valt niet onder basis huisartsenzorg, maar is extra aanbod. Net als bij abortusklinieken wordt de pil volledig vergoed door de basiszorgverzekering. 

Bijscholing voor huisartsen

Huisartsen kunnen deze zorg bieden als zij dat willen en zich daartoe bekwaam achten. Het is dus voor hen geen verplichting. Als de huisarts zichzelf bekwaam acht, moet hij of zij daar wél bijscholing voor krijgen. Het op huisartsrecept verkrijgen van de abortuspil is geen vervanging voor de al bestaande plaatsen waar vrouwen de pil kunnen halen. Ook abortusklinieken blijven de pil aanbieden.

Wanneer wordt de wet ingevoerd?

Er is nog geen duidelijkheid over de inwerkingtreding van de wetswijziging. Wel is duidelijk dat inwerkingtreding pas zal plaatsvinden na zorgvuldige voorbereiding, op z’n vroegst per 1 januari 2024 benoemt de NHG. GroenLinks initieerde de wet en pleit al langer om de abortuswet aan te passen. Met deze wetsverandering willen zij de vrouw meer vrijheid geven en zoveel mogelijk barrières wegnemen.

Bedenktijd

In juni 2022 is er al een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer die de voorheen verplichte bedenktijd van vijf dagen afschaft. Deze wijziging gaat 1 januari 2023 in en geldt ook voor huisartspraktijken, bevestigt NHG.

Bron: NHG/LHV/Rijksoverheid