Ruime meerderheid Tweede Kamer stemt voor abortuspil via huisarts: 'Dit is een geweldige stap voorwaarts'

16032022-abortuspil.jpg

De Tweede Kamer stemt ermee in dat de abortuspil ook beschikbaar moet worden via de huisarts. Een meerderheid steunde een initiatiefwetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken.

Momenteel kunnen vrouwen die ongewenst zwanger zijn hun zwangerschap alleen laten afbreken in een abortuskliniek, ook als het gaat om een reeks pillen. D66, VVD, PvdA en GroenLinks dienden een voorstel in om daar verandering in te brengen.

Samen hebben de partijen 75 zetels, net geen meerderheid. Tijdens een hoofdelijke stemming stemden 106 Kamerleden voor en 24 tegen het voorstel. ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie stemden tegen het wetsvoorstel. Bij de PVV stemde alleen Fleur Agema voor.

Effect op klinieken wordt gemonitord

Elke zeven jaar wordt de wet geëvalueerd. Een amendement van het CDA hiertoe is door de Kamer aangenomen.

De Tweede Kamer steunde tevens een motie van SP-Kamerlid Maarten Hijink om het effect op de klinieken te monitoren, en ervoor te zorgen dat de abortuszorg in Nederland toegankelijk blijft. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei vorige week niet te kunnen garanderen dat alle abortusklinieken open kunnen blijven, als de abortuspil in de toekomst beschikbaar komt bij de huisarts. Voor de SP was die brede toegankelijkheid van de huidige zestien abortusklinieken een harde voorwaarde om met het wetsvoorstel in te stemmen.

In december schreven de directies en bestuurders van dertien verschillende abortusklinieken een brief aan de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel dat nu is aangenomen. Radar ging erover in gesprek met één van de briefschrijvers, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet

Meer keuzevrijheid en een verbetering van kwaliteit abortuszorg

De kwaliteit van abortuszorg wordt verder verbeterd en er is meer keuzevrijheid van vrouwen, stelt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) in een eerste reactie op de instemming van de Tweede Kamer. "Dat is een geweldig belangrijke stap voorwaarts."

Het initiatiefwetsvoorstel moet ook nog door de Eerste Kamer.

Bron: ANP