ACM: 'Energiebedrijven houden zich niet aan de regels bij het werven van nieuwe klanten'

16062021telemarketing.jpg

Energiebedrijven houden zich niet goed genoeg aan de regels voor het werven van nieuwe klanten. Zo komt het voor dat verkopers het verwachte energieverbruik lager voorspiegelen dan het daadwerkelijk is. Hierdoor lijkt het alsof consumenten geld besparen, omdat het nieuwe termijnbedrag lager lijkt. Maar achteraf, bij de jaarafrekening, moeten zij veel bijbetalen.

Hiervoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die onderzoek heeft gedaan naar de verkoopmethoden in de branche. Daarbij merkt de toezichthouder ook op dat het voor consumenten vaak niet duidelijk is welk bedrijf hen benadert en ontbreekt soms essentiële informatie over tarieven. Sommige partijen kiezen er daarnaast bewust voor om kwetsbare consumenten te benaderen.

Beter waarborgen van de belangen van potentiële klanten

De ACM gaat de komende tijd vervolgonderzoek doen naar misleidende handelspraktijken door enkele energieleveranciers. Met enkele andere energieleveranciers maakt de waakhond daarnaast afspraken over het beter waarborgen van de belangen van potentiële klanten. Het gaat hier om bedrijven waarbij de ACM nu geen misleidende handelspraktijken heeft vastgesteld, maar die hun werkwijzen wel zouden moeten verbeteren.

Extra regels

Aanbieders zouden bijvoorbeeld een extra 'afkoelingsperiode' kunnen inbouwen. Dan sluit de consument niet direct aan de telefoon of aan de voordeur een contract af, maar wordt er na het gesprek schriftelijk een aanbod gedaan dat de consument op een later moment kan bevestigen. Ook zou het goed zijn als bedrijven - met toestemming van de consument - het hele verkoopgesprek opnemen en bewaren, en dus niet alleen het gedeelte waar het contract wordt afgesloten. Dat zou er voor kunnen zorgen dat verkoopmedewerkers zich beter aan de regels houden.

Radar over energieleveranciers

Eerder besteedde Radar in een uitzending aandacht aan de manier waarop energieleveranciers contracten afsluiten met nieuwe klanten. Het item over dit onderwerp kun je hieronder terugkijken. 

Klokkenluiders doen boekje open over werkwijze energiebemiddelaars | Radar checkt

Bron: ANP