background branding

'Advies onderwijzer bijna nergens genoeg'

Het schooladvies is nog lang niet leidend bij de toelating van een achtstegroeper tot de middelbare school. Volgens een steekproef van de Onderwijsinspectie worden in een op de elf onderzochte regio's leerlingen op de middelbare school alleen beoordeeld op hun schooladvies.

In de andere regio's wordt om aanvullende informatie gevraagd. Dat meldt dagblad Trouw.

Van de 43 onderzochte scholen durven er zeven het advies van de basisschool volledig te vertrouwen. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs vindt het nog te vroeg om in te grijpen. Pas na 1 maart zal hij ,,in het uiterste geval een bekostigingssanctie'' stellen als een school zich niet aan de regels houdt. Middelbare scholen mogen een kind niet weigeren als bijvoorbeeld de toetsscores uit groep 6, 7 en 8 lager zijn dan het schooladvies.

Bron: ANP MediaWatch / Trouw