background branding

Autoruitschade: verzekeraar wil hoge rekening

Veel mensen zijn verzekerd voor ruitschade aan hun auto. Maar mag je die schade ook overal laten repareren?

Vaak sturen de verzekeraars hun klanten naar een paar bedrijven en dat zijn dan meestal de grote ketens: Carglass, Autotaalglas of Glasgarage. Radar krijgt vragen van consumenten over de prijs van deze bedrijven, want die zijn vaak veel duurder dan de kleine herstellers. En waarom sturen de verzekeraars hun klanten nou naar de dure bedrijven?Verzekeringsparadox: verzekeraar heeft belang bij dure schade

Radar gaat op zoek naar een antwoord en vindt dat bij de Universiteit van Amsterdam. Professor in de economie Jeroen Hinloopen heeft namelijk een fenomeen onderzocht dat hij de Verzekeringsparadox noemt. Deze paradox houdt in dat verzekeraars belang hebben bij een dure schade, omdat er bij de consument dan een prikkel blijft bestaan om een verzekering af te sluiten. Daarnaast geldt: hoe duurder de schade, des te meer meer premie de consument wil betalen. Als er bij de consument dus een beeld bestaat dat een reparatie heel duur is, vindt hij het niet raar om veel geld te betalen voor de premie.

Ook voor consumenten die verzekerd zijn voor ruitschade is het nadelig dat er een hoge rekening wordt gepresenteerd. De schade die de verzekeringsmaatschappij vergoedt, berekent zij namelijk door in de premie. De consument betaalt dus meer premie omdat er een hoge rekening wordt verstuurd door het bedrijf .

De verzekeringsparadox is volgens Hinloopen heel goed zichtbaar in de markt voor autoruitschadeherstel. Daar zie je dat de verzekeraars belang hebben bij een hoge rekening, ze sturen hun klanten bewust naar de bedrijven die veel geld vragen voor reparaties en verstoren daarmee de markt.

Omdat de kleine, goedkopere bedrijven geen rekeningen meer vergoed krijgen, wordt het voor deze bedrijven steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Gevolg is dat de kleine bedrijfjes failliet gaan en dat er dus steeds minder concurrentie is. Ook hierdoor zal de prijs steeds hoger worden.