Bellen in buitenland vanaf 2016 goedkoper

meisje_mobiel_800.jpg

De extra kosten voor bellen, sms'en en mobiel internetten in een ander Europees land verdwijnen op 15 juni 2017. Op 30 april volgend jaar is er eerst nog een daling van de tarieven.

Dat zijn delegaties van de EU-lidstaten en het Europees Parlement dinsdag overeengekomen. Het is een compromis. Het EU-parlement wilde de zogenoemde roamingkosten eind dit jaar afschaffen. Maar sommige lidstaten vreesden een forse klap voor hun telecomindustrie, zodat zij voor uitstel pleitten.

Één markt

De Europese Commissie in Brussel hamert al jaren op het verdwijnen van de roamingkosten, omdat de Europese Unie immers één markt moet zijn zonder grenzen tussen de lidstaten.

Internetneutraliteit

De lidstaten en het EU-parlement sloten ook een akkoord over de zogenoemde internetneutraliteit. Exploitanten (providers) moeten al het verkeer op het net in principe gelijk behandelen. Het blokkeren of 'afknijpen' mag slechts in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld om een cyberaanval tegen te gaan en opstoppingen te voorkomen. Het gaat om de eerste afspraken over de openheid van het internet die voor de hele EU gaan gelden.

Nederlandse wet

Nederland was het eerste EU-land dat netneutraliteit in een wet regelde. EU-parlementariër Marietje Schaake (D66) vermoedt dat de Nederlandse wet voor het grootste deel hetzelfde kan blijven. Wat betreft het verbod op blokkeren of afknellen van sites door internetaanbieders en ook wat betreft het managen van verkeer (drukke tijden of spam) lijkt het Europese voorstel in lijn met de Nederlandse wet, stelt Schaake.

Details

'Maar zoals altijd zit het venijn in de details. Die moeten we onderzoeken. Er mogen geen mazen in de wet zijn die kunnen worden misbruikt', aldus de D66-politica. Zij wijst erop dat in de voorgestelde Europese regels prijsdiscriminatie of zero-rating niet wordt verboden. Zero-rating betekent dat een internetaanbieder bepaalde data (het gebruik van een bepaalde dienst) niet laat meetellen in het datagebruik van een consument.

In het compromis staat weliswaar dat de keus van consumenten niet te veel mag worden beperkt, maar het is vaag geformuleerd, vindt Schaake 'Een verbod is helder.'

Bron: ANP