Beter vaccin tegen kinkhoest nodig

Er is een beter vaccin nodig tegen kinkhoest omdat de kinkhoestbacterie resistenter is geworden tegen de bestaande vaccinatie.

Dat stellen deskundigen in een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat maandag verscheen. Bij tieners en volwassen neemt het aantal infecties de laatste jaren toe. Volgens het RIVM vormt dit een bedreiging voor baby's, die nog te jong zijn om te worden gevaccineerd.

Dodelijk

Ouders spelen een belangrijke rol bij de overdracht van kinkhoest naar baby's. De ziekte kan voor baby's dodelijk zijn als ze niet of onvoldoende zijn gevaccineerd. Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen door een bacterie.

Vaccinatie zwangere vrouwen

Uit onderzoek in Engeland bleek dat vaccinatie van zwangere vrouwen de boreling beter beschermt. Ook in België worden zwangere vrouwen aan het eind van hun zwangerschap ingeënt om de ongeboren baby beter te beschermen.

Advies

De Gezondheidsraad, die de overheid adviseert, onderzoekt nog of een dergelijk vaccinatieprogramma ook in Nederland kan worden ingevoerd. Naar verwachting komt de Gezondheidsraad komend jaar met een advies.

Bron: ANP