CDA stelt Kamervragen over speculatieve grondhandel na Radar-uitzending

Kamervragen Grondhandel

Grondhandelaren beweren dat jij veel geld kunt verdienen met een stuk grond, maar deze beloftes blijken vaak te mooi om waar te zijn. Zo onthulde Radar in de uitzending van maandag 1 april 2024. Naar aanleiding van deze uitzending stellen Inge van Dijk en Eline Vedder (CDA) Kamervragen aan de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit zijn de vragen van het CDA

1. Heeft u de uitzending van Radar van 1 april jl. gezien, in het bijzonder het gedeelte dat laat  zien hoe dubieuze grondhandel in zijn werk gaat? 

2. Heeft u ook de artikelen op Radar.avrotros.nl van 1 april gelezen over gedupeerden  van de dubieuze grondhandel en advies van Radar waar je op moet letten om geen  slachtoffer te worden?  

3. Wat vindt u van de geraffineerde manier waarop grondhandelaren te werk gaan bij de  verkoop van landbouwgrond, waarbij zij onterecht claimen dat de grond binnenkort veel  waard zal worden, dit onderbouwen met misleidende brochures, en de klant niet  (voldoende) wijzen op de risico’s? 

4. Is het u bekend dat zich inmiddels honderden gedupeerden hebben gemeld bij jurist  Deepak Thakoerdien van de stichting Grondhandelclaim, en bent u het met ons eens dat dit  een groot probleem is dat snel moet worden aangepakt? 

5. Kunt u het signaal onderzoeken dat ons bereikte dat regelmatig dezelfde bestuurders  voorkomen bij BVs die betrokken zijn bij grondhandel, waarbij de BV de grond verkoopt, het  geld uitkeert en vervolgens geliquideerd of failliet verklaard wordt, waarna weer een nieuwe  BV inzake grondhandel wordt opgericht, wat kan duiden op onbehoorlijk bestuur, omdat een  BV die er niet meer is, niet aansprakelijk gesteld kan worden door gedupeerde kopers? 

6. Ziet u een strengere toezichtsrol voor de AFM weggelegd, die toezicht houdt op  beleggingsproducten?  

7. Wat vindt u van de mening van de AFM hierover (FD-column Laura van Geest, “Er is maar  heel weinig simpel aan simpel beleid”, 16 februari 2024), dat toezichthouden op  grondhandel voor de bühne is? 

8. Ziet u een strengere toezichtsrol voor de ACM weggelegd, op grond van de Wet oneerlijke  handelspraktijken?  

9. Is het u bekend of de AFM of ACM in dergelijke handelspraktijken ooit dwangsommen  hebben opgelegd om verdere overtredingen te voorkomen? 

10. Denkt u dat een deel van de oplossing kan zijn dat notarissen kritischer voorlichten,  adviseren en controleren bij dergelijke transacties, die eigenlijk alle alarmbellen zouden  moeten doen afgaan? 

11. Welke opties worden op dit moment door AFM, ACM en Bft onderzocht om deze  handelspraktijken tegen te gaan? 

12. Kunnen de in de uitzending van Radar genoemde oplossingsrichtingen, namelijk een  verplichte rol voor de notaris bij de koopovereenkomst, de betreffende handelspraktijken  onder de Wet financieel toezicht brengen en het verbieden van het eindeloos kadastraal splitsen van landbouwgrond, voor zover nog niet meegenomen in het onderzoek van AFM,  ACM en Bft, daaraan worden toegevoegd? 

13. Wat vindt u ervan dat, totdat er nieuwe regels zijn, deze oneerlijke een misleidende  handelspraktijken ongestoord verder kunnen gaan, terwijl de Kamer al halverwege 2023  heeft gezegd dat hieraan een einde moet komen? 

14. Ziet u mogelijkheden om reeds op kortere termijn actie te ondernemen, omdat consumenten  van de overheid mogen verwachten tegen zulke oneerlijke handelspraktijken beschermd te  worden?

Uitzending gemist?

Heb je het item over speculatieve grondhandel nog niet gezien? Je kunt het hier terugkijken: