background branding

Claims voor geannuleerde vluchten vervallen binnenkort

18022022klmvliegtuig.jpg

Binnenkort dreigen claims voor geannuleerde vluchten in Nederland te vervallen. Komende maart is het twee jaar geleden dat veel vluchten uitvielen door de coronacrisis. Passagiers die tot nu toe nog geen geld hebben teruggekregen van hun luchtvaartmaatschappij lopen het risico de claim daarop kwijt te raken, waarschuwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Na twee jaar vervalt de claim en vanaf dat moment kunnen passagiers niet meer naar de rechter. Er moet dus op tijd een procedure gestart worden bij de rechtbank. Na het verstrijken van twee jaar is een procedure niet meer mogelijk. 

Een aantal maatschappijen heeft het geld nog niet teruggegeven

Volgens de Europese Verordening passagiersrechten kunnen passagiers bij annulering van een vlucht hun geld terugkrijgen of kiezen voor een omboeking van de vlucht. Als zij hebben gekozen voor terugbetaling, moet de ticketprijs in principe binnen zeven dagen teruggegeven worden. Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft dat (nog) niet gedaan, of er is sprake van een geschil. De namen van deze maatschappijen worden niet genoemd door ILT. Hiervoor zullen passagiers naar de rechter moeten, om zo hun terugbetaling af te dwingen. Dit kan dus tot twee jaar na de vluchtdatum. 

Passagiers met een geschil of claim kunnen zich wenden tot het kantongerecht

De ILT houdt toezicht op de luchtvaartmaatschappijen in Nederland en controleert of maatschappijen zich houden aan de Europese regels op het gebied van passagiersrechten. De Inspectie heeft echter geen rol in de handhaving van individuele compensatieverzoeken. Het is de bedoeling dat passagiers met een geschil of claim zich wenden tot het kantongerecht. Bij regelmatige overtredingen kan de ILT wel een maatregel nemen of zelfs een boete opleggen. Daarom is het essentieel dat passagiers met hun klachten zich melden bij de ILT. 

Hoe kun je zelf een procedure opstarten voor je vliegtickets?

Passagiers moeten zelf een procedure bij de rechtbank starten, een advocaat in de arm nemen is niet verplicht. Passagiers kunnen ondersteuning krijgen, afhankelijk van de polis bij een rechtsbijstandverzekering. Er is eventueel ook ondersteuning te krijgen via de annulering- of reisverzekering. Speciale claimbureaus bieden betaalde hulp. 

Voor claims tegen een Europese luchtvaartmaatschappij uit een andere lidstaat, is het mogelijk naar het Europees Consumentencentrum te gaan of naar de Europese Procedure voor geringe vorderingen. Als de vlucht onderdeel van een pakketreis was, gelden daar andere regels voor.

Bron: ANP / Inspectie Leefomgeving en Transport