Dienst ingekort? Dit is waarom je de oorspronkelijke uren uitbetaald moet krijgen

Vakkenvuller

Sta jij ingeroosterd voor een dienst op je werk, maar verandert jouw baas de werktijden waardoor je dienst wordt verkort? Dan is er een grote kans dat je toch uitbetaald moet krijgen voor het oorspronkelijk aantal uren. Radar vroeg aan rechtsbijstandverzekeraar ARAG hoe dit zit. 

Hoelang van tevoren moet jouw baas doorgeven dat je dienst wordt verkort?

Ben je ingeroosterd voor een dienst en verkort jouw baas je dienst? Dan moet jouw baas dit minimaal vier dagen van tevoren hebben doorgegeven. 

"Als de werkgever binnen vier dagen voor aanvang van het werk de oproep intrekt of wijzigt, dan moet hij minimaal het loon betalen dat volgens de eerste oproep had moeten worden betaald. De intrekking of wijziging moet schriftelijk of elektronisch verstuurd worden”, legt ARAG uit. Val je onder een cao? “Dan kan daarin een kortere termijn van minimaal één dag zijn opgenomen.”

Wat kun je doen als het te laat is doorgegeven?

Maar wat als de werkgever je toch niet uitbetaald voor het oorspronkelijk aantal uren en te laat heeft laten weten dat je dienst wordt verkort? “Als werknemer kun je je werkgever erop aanspreken als die niet betaalt. Blijft betaling uit, dan kan je een loonvordering instellen bij de rechter. Je kunt hiervoor contact opnemen met je rechtsbijstandverzekeraar.”

Heb jij een oproepcontract?

Wie werkt op basis van een nulurencontract of een contract waarin het maximum aantal uren of minimum aantal uren geldt, werkt op basis van een oproepovereenkomst. Wanneer is er nu sprake van een oproepovereenkomst? Als er geen afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren per tijdseenheid van maximaal een maand en wanneer het aantal te werken uren per jaar waarbij het loon gelijkmatig over het jaar wordt uitbetaald. 

“Spreek je een aantal uren per jaar af en betaalt de werkgever maandelijks alleen de gewerkte uren uit, dan is er sprake van een oproepovereenkomst”, licht rechtsbijstandverzekeraar ARAG toe.

Wanneer de arbeidsovereenkomst langer duurt dan twaalf maanden, dan moet de werkgever in de eerste maand na dat jaar een contract aanbieden van het gemiddelde van de maanden ervoor. Wordt dit niet nageleefd? Dan komt er een einde aan het nulurencontract. Het is belangrijk om te weten met welk soort contract je te maken hebt, om inzicht te krijgen in welke rechten je hebt als werknemer.