Dreigend tekort van 4,8 miljard voor gemeenten

Voor de gemeenten in Nederland dreigt in 2018 een tekort van 4,8 miljard euro. Dat is 284 euro per inwoner. Gemeenten zullen daarom in hun uitgaven moeten snijden om dit tekort te dichten. Dat stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in een rapport.

Het tekort is volgens het onderzoek niet gelijkmatig verdeeld over de gemeenten. Het is naar verhouding vooral groot voor centrumgemeenten en gemeenten met een zwakke sociale structuur. Grote gemeenten (met meer dan 150.000 inwoners) en gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners moeten hun uitgaven het meest aanpassen. Dat geldt ook voor gemeenten in Groningen, Friesland, Drenthe en Zuid-Holland.

Hoge woonlasten drukken tekort

Gemeenten waar de inwoners de hoogste woonlasten betalen, hebben een naar verhouding klein financieel tekort.

Gemeenten hebben er dit jaar enkele grote taken bijgekregen als gevolgd van de decentralisatie. Ze doen ongeveer 30 procent van alle overheidsuitgaven. Toch innen ze maar 3,5 procent van alle belasting. Daarom zijn ze financieel sterk afhankelijk van de rijksoverheid.

Meer belasting innen

Gemeenten koesteren al langer de wens om de financiën meer in eigen hand te nemen. Ze willen hun inkomsten bron vergroten door meer lokale belastingen te innen.

Bron: ANP / Radar