'Groene stroom is vanaf nu écht groen'

groene-stroom-11-10-2019.jpg

Groene stroom is groen. Verklaringen van energieleveranciers dat hun stroom groen is, voldoen volgens Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu aan de wettelijke eisen. Dat geldt volgens de toezichthouder ook voor hun beweringen dat hun groene stroom is opgewekt met Nederlandse windmolens of zonnepanelen.

Uit onderzoek van de ACM bleek eerder dat de onderbouwing van groen en Nederlands bij enkele leveranciers onvoldoende was. Die verklaringen zijn volgens de toezichthouder nu aangepast.

Stroometiket

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens neemt volgens de ACM groene stroom af. Een leverancier is daarbij verplicht alle bronnen van de geleverde stroom te vermelden op het stroometiket. Bij het groene deel zijn 'garanties van oorsprong' van CertiQ, de organisatie die groene energie certificeert, verplicht.

Grijze stroom

Vanaf 2020 moeten leveranciers naast de groene stroom ook de bronnen van grijze stroom onderbouwen met certificaten. Grijze stroom is stroom die opgewekt is uit fossiele bronnen zoals steenkool en gas. De ACM zal ook het grijze deel van het stroometiket gaan controleren.

Bron: ANP